Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313

Hva er egentlig en geolog?

- Geologi som yrke er fantastisk gøy, skriver bloggforfatteren. Her studerer hun spennende natur på nært hold.
Geologi som yrke er fantastisk gøy. Problemet er bare at så få vet hva det innebærer. Her har vi geologer et stort ansvar.

Nedgangen i oljeindustrien i den siste tiden har gitt seg utsalg i antall elever som søker seg til geofag i videregående skole. Det er svært alvorlig for rekruttering av studenter til geofag ved Universitet og Høgskole. Det er helt tydelig at "folk flest" forbinder geofag med olje.

Flere jeg snakker med, til og med kjenner godt, tror jeg både er arkeolog og til tider teolog, men geolog, hva er det? Andre forbinder geologer med "mad scientists" fra Larson`s Gale Verden, med hvit frakk og hår som stritter til alle kanter. Er vi heldige forbindes geologi med olje. Vi er svært dårlig til å profilere hva geologi brukes til i samfunnet og hva en geolog, geofysiker, ingeniørgeolog, geotekniker eller geoviter gjør. Det vi sikkert kan være enige om er at geologi er fantastisk gøy som yrke!

Klikk på denne, og se NGUs kalender for 2015 med beskrivelse av hvordan mineraler blir brukt i vår hverdag.
Klikk i bildet - og se NGUs kalender for
2015 - med beskrivelse av hvordan
mineraler blir brukt i vår hverdag.

Hvert år bruker hver nordmann et stort lastebillass med stein og grus. Nei ikke til eget forbruk, men til bygging av vei, kjøpesentre, kaianlegg, fotballbaner og mye mer. Og hvis du ønsker grunnvarme til boligen er det lurt å rådføre deg med en geolog før du setter i gang, for det kan bli dyrt hvis grunnen ikke er egnet for uttak av grunnvarme. 

Det vi geologer ikke klarer på en god nok måte er å synliggjøre hvor viktig geologi er for samfunnet. I alt fra ressursleting til produksjon av mobiltelefoner, kvalitetskartlegger av pukk til vegdekke, skredsikring i kommuner, risikovurdering av naturfarer som kvikkleireskred og mye, mye mer.... Visste du at det er stein i produkter som maling, tannkrem, ukeblad, vindusglass, isolasjon og de fleste artikler du bruker i hverdagen?

Hvis vi ønsker at yrket vårt og fagfeltet geovitenskap skal få mer oppmerksomhet samt føre til at flere unge velger det som yrkesveg, da må vi geovitere i fellesskap jobbe for at vi blir mer synlig slik at folk vet hva en geolog eller geoviter er.