Tine Larsen Angviks bilde

Tine Larsen Angvik

Seksjonsleder
Telefon: 73904442

Geologi, verden og Black Friday

Sirkulærøkonomi handler om å skape et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt.
Black Friday er ingen klimapådriver. Kanskje det er mulig å omstille Black Friday til et mer klimavennlig tiltak og likevel skape økonomisk vekst?

Jeg prøver å ta de store spørsmålene fra verden inn over meg, men ender opp i en endeløs runddans av begreper som slår hverandre i hjel. Jeg tenker på verdensøkonomien, ressursbruk, miljø og krig. Det er så stort at jeg blir overveldet og oppgitt. Likevel ønsker jeg å ha trua på verden for å kunne bruke min handlekraft til endring. Hvilken omstrukturering blir gjort, og hva trengs, i et geologisk perspektiv?

Fremgang

Vi ønsker oss alle fremgang i verden. Jeg og min familie ønsker oss mer tid sammen, mer i lønn, mer sparing. Vi ønsker å drive med fritidsaktiviteter med tilhørende utstyr, vi bor på landet og vil gjerne ha en bil. Vi ønsker ikke å overforbruke ting, men å ha nok til å gjøre hverdagen vår effektiv, givende og lettvint. Dette er sikkert et ønske jeg deler med mesteparten av verdens befolkning. Økonomisk vekst er basert på profitt og økt velferd i alle samfunnslag.

Alle har det imidlertid ikke sånn. Noen steder i verden er ikke dette nødvendigvis realistiske ønsker, men heller en visjon, eller en fjern drøm. Lav økonomisk vekst tar fra mennesker retten til grunnleggende velferdstjenester. Økonomisk vekst er nødvendig for å få bort fattigdommen. Det er store økonomiske skiller, og fattige land må ha større vekst enn rike land. Store skiller er kjent for å være kilder til uro, både i den store verden og på lokalt nivå. Økonomisk vekst, slik vi kjenner den i dag, handler om profitt; at vi skal kjøpe, bruke og kaste og kjøpe nytt, en lineær trend. Er vi avhengig av overforbruk for å redusere uro og fattigdom i verden?

Kan vi skape en fremtidsrettet økonomisk grønn vekst med smartere bruk av ressurser?

Ressursfredag

Handelsstandens store førjulssirkus er Black Friday. Tusenvis av nordmenn går ut i verden og handler enorme mengder varer til en drømmepris. Økonomisk vekst på den tradisjonelle måten, betyr altså et økt forbruk av ressurser. Dette innebærer at vi må ta ut mer metaller og andre nyttige mineraler fra stein til å lage helt vanlige ting vi har i huset vårt. Selv den ekstra vasen, lommelykten eller nøkkelringen vi tar med oss i siste liten i det vi skal betale i butikken, krever alene et lite mikrosteinbrudd. Det er ikke nødvendigvis et problem å lage steinbrudd og gruver, utfordringene oppstår dersom den økonomiske veksten forutsettes å fortsette uopphørlig, som en forutsetning for en fredelig verden.

Når jeg spør datteren min om hvor lenge hun kommer til å vokse, forteller hun meg at det er til hun blir voksen. Hun vet altså at vekst ikke varer evig. Kan økonomien noen gang bli voksen? Kan vi fortsette å kjøpe mer og mer inn i evigheten?

Enkelte resurser kan bli dyrere å finne og ta ut i fremtiden. Vi kjenner imidlertid ikke til alle områder med økonomisk potensielle forekomster og ressurser, fordi jorda ikke er godt nok undersøkt og kartlagt i sin helhet. Kjente ressurser blir brukt opp, og dermed må vi gå over til mindre effektivt drivbare ressurser eller vi kan håpe at ny teknologi gjør det mulig å bruke mer marginale ressurser. Marginale ressurser innebærer at de mineralkornene som hentes ut, enten sitter lenger fra hverandre og vi må ta ut mer stein for å få ut samme mengde som før, eller at mineralene sitter vanskelig til inni hverandre og er vanskelig å skille fra hverandre. For å få til dette, må det utvikles nye metoder. Det vi kjenner som uøkonomiske forekomster i dag, kan altså bli verdifulle i fremtiden, med økt etterspørsel og forbedret teknologi.

Før eller siden har vi kjøpt så mange ting at vi rett og slett har for mye, og vi trenger å kvitte oss med det. Ting går også i stykker, men kan gjerne gjenvinnes som råstoff eller i det minste som energi. Hjemme hos oss leverer vi overforbruket vårt på loppemarked og gjenbrukstorget. Noen ting selger vi over nett, og mat komposterer vi for å bruke videre til å dyrke grønnsaker, frukt og bær i hagen. Vi prøver med andre ord å gjenbruke ressursene. Dersom man klarer å bruke alle ressurser om igjen og varene transporteres minimalt, snakker man gjerne om en sirkulær økonomi. Vi klarer ikke bruke alle forbrukte ressurser om igjen, men gjør vårt beste til å bidra.

Sirkulærøkonomi handler om å skape et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt. I geologi snakker vi om full utnyttelse av gruveavgang, steinbrudd og masser fra tunelldriving, kortreist stein, resirkulering av asfalt og urban mining.

Grønn økonomisk vekst

Innovasjon er en viktig basis for omstilling, men er svært tids- og kostnadskrevende. Investeringer i innovasjon svekker veksten i et selskap på kort sikt, og den teknologiske utviklingen må gjøre ekstra store fremskritt på dette feltet for klare de store utfordringene det medfører med mindre effektive ressurser. Equinor har startet en slik omstillingsprosess, som går mot grønnere og mer klimavennlige tiltak og en overgang mot fornybar energi kontra fossilt brensel. Det er for eksempel kun få dager siden Equinor gjorde en storinvestering med Scatec Solas.

Det er krevende å gjøre store omstillinger raskt. Vi blir sakte men sikkert ledet inn i forandringer med nyere og smartere løsninger for en mer bærekraftig verden. Det må gjøres upopulære valg, men upopulære politikere blir ikke gjenvalgt, så derfor avhenger omstillingen av vår evne og vilje til å søke endring. Selv om vi har en lang vei å gå, ruller ballen stadig fortere. Fokus på kortreist mat, elbiler og loppemarked er gode indikatorer. Ved å diskutere og delta i samfunnet kan vi lede hverandre mot grønn vekst. Jeg har tillit til at hvis folk får mulighet til å delta i å lage samfunnsløsninger, vil endringer skje raskt og politikere må følge på. Undersøkelser viser at de fleste personer i Norge tror på klimakrisen og at vi må endre oss.

Black Friday er i dag det motsatte av en klimapådriver. Likevel bruker enkelte selskaper Black Friday til å tilby ekstra klimavennlige produkter til lave priser. Kanskje går det an å omstille Black Friday til et mer klimavennlig tiltak og likevel skape økonomisk vekst?

«Man kan ikke kan løse problemer med det samme tankesettet som skapte dem» sa Einstein. Hvilke tankesett vil vinne fram i framtidas samfunn og hvordan kan det bidra til å løse utfordringene som tegner seg i horisonten?