Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313

Geofag i skolen - hvordan rekruttere flere?

Lys i enden av tunnelen. Lærere fra videregående skoler i Nord- og Sør-Trøndelag. Geologiekskursjon med Allan Krill (NTNU) i regi av Skolelaboratoriet og Skolenettverket i Midt-Norge i juni 2014.
Interessen for geofag øker. Behovet for gode geologer og geografer blir stadig større. Men rekrutteringa er ennå for dårlig.

Geofagene, deriblant geologi, sliter med rekruttering av norske kandidater. I norsk sammenheng har geologirelaterte yrker en sentral rolle i vår velferd, her kan vi nevne oljeindustrien og mineralressurser (gruvedrift og byggeråstoff). Når etterspørselen øker, er det et stort behov for gode, norske kandidater. Disse må rekrutteres.

Geofag på videregående skole

I 2006 fikk videregående skole et eget fag som heter "Geofag" med fokus på geologi og geografi - på lik linje med de andre naturfagene. I tiden som har gått etter oppstart, har det vært stort fokus på etterutdanning av lærere slik at skolene kan tilby geofag. Naturfagsenteret i Oslo har gjort en formidabel innsats for å etablere geofaget, og oppfølging av etterutdanning av lærer ved Universitetet i Oslo. Universitet i Bergen følger etter og satser på etterutdanning av lærere i geofag. I Midt-Norge er det Skolelaboratoriet som har regi, med et godt samarbeid med Skolenettverket.

Jeg er imponert over engasjementet og entusiasmen som lærerne i Skolenettverket viser! Det mangler ikke på vilje. Utfordringen, slik jeg ser det, er hvordan dette unge faget skal bli best mulig, uten at det vil kreve uforsvarlig mye av lærerne, samtidig som faget skal oppfylle kunnskapsmålene og være gjennomførbart på tilmålt tid.

Også i videregående skole er rekruttering en stor utfordring! Flere skoler ønsker å tilby geofaget, men det krever et minimum antall elever som vil ta faget. For hva er nå egentlig geofag? Geologi? Naturgeografi?

Løsningen tror jeg ligger i grunnskolen; Geofagene må inn på grunnskolenivå for at barn skal få en interesse for og forståelse av hva geologi (geofag) er, slik at elevene vet hva de kan velge når de kommer til videregående skole.

Tidlig interesse

I barnehagen er barn kjempeinteressert i stein, vulkaner og lava, og ikke minst dinosaurer! De har et naturlig anlegg for å lære mye om geologi allerede i tidlig alder. Hvis denne interessen blir opprettholdt i grunnskolen med faglig kompetanse, mener jeg at rekrutteringen til geofagene i videregående skole vil eksplodere .

Identitet

Geologi , som andre naturfag, sliter med "identitet". Hvilke yrke får jeg som geolog? Yrket er ikke like selvbeskrivende som politi, brannmann, lege. Jeg tror vi i "geobransjen" har en jobb å gjøre for å synliggjøre nytten av geologer i samfunnet; alt fra skredsikring og bergverksindustri, til oljeindustrien og mye annet. Det er jo ikke så lett å velge geofaget når en ikke vet hva det er.

Fotnote: NGU er med og tar ansvar for den faglige geofag-oppdateringen for lærerne. Derfor har vi nå oppstart på et nytt arrangement for lærere i mars med oppfølging i april og videre til høsten. "Fagseminar for lærere" foregår i NGUs lokaler i Trondheim. Skred er første tema, 24. mars, deretter er tema Bergarter, sedimentære, magmatiske og metamorfe; dannelse og prosesser tirsdag 14. april. Les hele programmet her eller i høyremargen.