Kari Grøsfjelds bilde

Kari Grøsfjeld

Forsker
Telefon: 73904102

Første PACT-møte i Goa

Geo-bloggeren Kari Grøsfjeld fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) utenfor porten til NCAOR. Foto: Soma Baranwal
Første møte i prosjektet 'pliosen fjernforbindelse mellom klimaet i Arktis og monsunberørte asiatiske områder' fant sted på National Center for Antarctic and Ocean Research (NCAOR) i Vasco-da-Gama i Goa 16.-18. januar 2017.

Prosjektet Pliocene Arctic Teleconnections (PACT) er et 4-årig (2016 - 2020) prosjekt finansiert av NFRs program for indisk/norsk forskningssamarbeid (INDNOR) i samarbeid med  Ministry of Earth Sciences, Govt. of India. PACT er ledet av Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE), ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er partner i prosjektet sammen med Birbal Sahni Institute for Paleobotany (BSIP), Lucknow i India, og National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR) i Goa i India, Universitetet i Plymouth (PU) og Universitetet i Leeds (UiL) i England.

Møtet fant sted 16.-18. januar (2017) ved NCAOR. Hensikten med møtet var å diskutere arbeidsplanen til det indisk-norske prosjektet PACT. I løpet av de neste fire årene skal fjernforbindelsen mellom klimaet i Arktis og utviklingen av den indiske (øst-asiatiske) og den australske monsunen undersøkes.

Dette gjøres ved å anvende IODP-kjerner fra et tidsrom referert til som den midt-piasensiske varmefasen (‘the Mid-Piacenzian Warmth Phase’). Varmefasen fant sted for ca. 3,0 til 3,3 millioner år siden da CO2-nivået var tilsvarende dagens nivå og temperaturen var 2-3 grader C høyere. Varmefasen antas å representere en analog (det vil si være en sammenlignbar situasjon) til det klimaet som er forventet å utvikle seg framover. Den vil derfor kunne være velegnet for å studere utviklingen av den framtidige globale oppvarmingen.

NCAOR ligger idyllisk til sjøen omgitt av palmer og hageanlegg. Her er NGU-forskerne Jochen Knies, Soma Baranwal og Shyam Chand.
Palynologi-gruppen fra BSIP: Vandana Prasad til venstre (marin palynologi) med PhD-student Pranav Raj Tyagi til høyre og Anjum Farooqui (vegetasjonsutvikling, sporer og pollen).
Deltagerne på møtet var Jochen Knies (UiT-CAGE, koordinator for Norge og prosjektleder  for UiT-CAGE), Guiliana Panieri (UiT-CAGE), Kari Grøsfjeld (NGU), Soma Baranwal (UiT-CAGE), Maja Sojtaric (UiT-CAGE), Shyam Chand (NGU), Vandana Prasad (BSIP), Anjum Farooqui (BSIP), Pranav Tyagi (BSIP), og NCAOR-delegasjonen bestående av Manish Tiwari (koordinator for India og prosjektleder for NCAOR), Rahul Mohan, Waliur Rahaman, Swati Nagar, Vikash Kumar, Nibedita Sahoo og Priya Lokhande.
Tid for lunch med servering i gjestehuset på NCAOR. Maten i Vasco-da-Gama er ikke spesielt sterkt krydret og falt i smak blant de norske.
Gaver ble utvekslet. Foto: Soma Baranwal
Et balansert vegetarmåltid var perfekt etter besøket på NIO.

 

En avsluttende kopp chai i NIOs kantine smakte godt. Soma Baranwal  (til høyre, med spesialkompetanse på foraminiferer og stabile isotoper) med Haimanti Biswas (NIO, spesialist på en gruppe mikroskopiske organismer - diatoméer). Her diskuteres framtidig samarbeidsmuligheter.
Solnedgang på Bogmalo-stranda.