Blogg - Ola M Sæther

Alle 118 identifiserte naturlige og kunstig fremstilte grunnstoffer har funnet sin plass i et klassifikasjonssystem som bygger på stigende atomnummer.
Michael Mann's The Madhouse Effect is a well-written book about research, politics and debate about climate emissions and global warming.
Michael Manns The Madhouse Effect er en velskrevet bok om forskningen, politikken og debatten rundt klimautslipp og global oppvarming.