Aleksandra Lucja Jurus

Forsker
Telefon: (+47) 73904233

Blogg - Aleksandra Lucja Jurus

I sommer har media interessert seg for potente steinformasjoner med muligheter for turistopplevelser og grovkornede ordspill. Noen har også fått med seg at den mest omtalte - Trollpikken - ligger i en geopark. En del har kanskje også hørt UNESCO nevnt i samme åndedrag som geopark. Mange treffer på slike parker i inn- eller utland. Men hva er nå disse geoparkene for noe?
Norway is geologically diverse. NGU invites you to a geological 'barn-raising' event, to help identify our geological landscape's golden nuggets - places that will help us illuminate the geological diversity of Norway.
Norge er geologisk mangfoldig. NGU inviterer til dugnad der det geologiske mangfoldets gullkorn gjøres kjent for folk flest.