Henrik Schiellerups bilde

Henrik Schiellerup

Avdelingsdirektør
Telefon: 73904220

Blogg - Henrik Schiellerup

I Dagens Næringsliv 1. november var det en artikkel med overskriften "Når det er tomt her - er verden ille ute". Artikkelen bruker sterke ord: "varselklokkene ringer", "en gryende katastrofe som kan utløse hungersnød og endre maktbalansen i verden". Det er hverken Trump eller Syria artikkelen refererer til, men en konferanse i forrige uke som omhandlet grunnstoffet fosfor. Et grunnstoff som verden er fullstendig avhengig av tilgang til for å produsere mat. Europa importerer 90% av forbruket, Norge 100.