Henrik Schiellerups bilde

Henrik Schiellerup

Avdelingsdirektør
Telefon: 73904220

Blogg - Henrik Schiellerup

Geologer i arbeid
2. september skjedde det igjen: Et jordras i Valsøyfjord i Trøndelag tok med seg hus og terreng. Verst av alt: En person omkom. Hendelsen inntraff kun kort tid etter at høringsfristen på Gjerdrumutvalgets NOU 2022:3 «På trygg grunn" utløp, og minner oss alle om at vi på ingen måte kan ta trygg grunn under føttene for gitt. Klima- og naturkrisen øker risikoen for jord- og leirskred ytterligere, og krever at vi setter geologisk kartlegging høyere på dagsordenen.
I Dagens Næringsliv 1. november var det en artikkel med overskriften "Når det er tomt her - er verden ille ute". Artikkelen bruker sterke ord: "varselklokkene ringer", "en gryende katastrofe som kan utløse hungersnød og endre maktbalansen i verden". Det er hverken Trump eller Syria artikkelen refererer til, men en konferanse i forrige uke som omhandlet grunnstoffet fosfor. Et grunnstoff som verden er fullstendig avhengig av tilgang til for å produsere mat. Europa importerer 90% av forbruket, Norge 100.