Guri Venviks bilde

Guri Venvik

Forsker
Telefon: 73904313

Blogg - Guri Venvik

Vann har den unike egenskapen at det er livsviktig! Men i byer og tettbygde strøk er det ofte fraværende håndtering av store mengder nedbør, som kan føre til store skader. På den andre siden kan grunnvann være en fornybar energikilde med stort potensiale, som Melhus kommune demonstrerer. I anledning verdens vanndag 22. mars gir vi VANN og grunnvann litt ekstra oppmerksomhet.
Du kan verken lukte eller se radon-gassen, men hvert år dør cirka 300 mennesker av lungekreft som følge av radon. Bare røyking gir større fare for å få lungekreft. Til sammenligning omkom det 135 personer i trafikken i 2016.
Selv med nedgang i oljeindustrien er det et stort behov for geo-kompetanse i mange yrker.Nå er tiden for valg av studieretning, både i høyere utdanning og videregående skole. Hva skal du bli når du blir stor?
Geologi som yrke er fantastisk gøy. Problemet er bare at så få vet hva det innebærer. Her har vi geologer et stort ansvar.
Interessen for geofag øker. Behovet for gode geologer og geografer blir stadig større. Men rekrutteringa er ennå for dårlig.
Du kan verken lukte eller se radon-gassen, men bare røyking gir større fare for lungekreft. Gassen dannes ved nedbryting av uran, og er verdt å være oppmerksom på i hjemmet ditt.