Trond Slagstads bilde

Trond Slagstad

Forsker
Telefon: 73904229

Blogg - Trond Slagstad

Kart over Telemark og Oslo med ulike farger ut fra alder.
Nye geologiske funn og magnetisme fra gamle bergarter fra Sør-Norge stiller spørsmål ved eksistensen til et ca. en milliard år gammelt superkontinent kalt Rodinia. I så fall kan vi måtte tenke nytt i forhold til årsaken til globale klimaendringer gjennom geologisk tid, utviklingen av livet på jorden og når tektoniske prosesser, lik de vi har på jorden i dag, startet.