Astrid Lysås bilde

Astrid Lyså

Forsker
Telefon: 73904113

Blogg - Astrid Lyså

Bilde av fjord og fjell
I et godt samarbeid mellom maringeologer, landbaserte kvartærgeologer, geofysikere og biologer, på tvers av institusjoner og nasjonaliteter, seilte en gjeng med internasjonale forskere om bord på FF «Helmer Hanssen» i isfritt farvann til nordspissen av Svalbard, og videre inn i Polhavet i juli 2022.
Når forvaltning av dyrkbare landarealer står på dagsordenen, kommer ofte kortsiktige interesser i konflikt med langsiktige. Økonomiske interesser står mot miljøhensyn.
I Alaska rykker nå Hubbardbreen fram gjennom Disenchantmentbukta. Fortsetter framrykket, vil isbreen om relativt kort tid stenge utløpet for Russellfjorden slik at denne blir omgjort til en ferskvannssjø. Nøyaktig det samme skjedde på Svalbard for 600 år siden da Paulabreen rykket fram gjennom Rindersbukta, stengte av de indre deler av Van Mijenfjorden og demmet opp en innsjø som strakte seg inn hele Kjellstrømdalen. Innsjøen var større enn noen av dagens innsjøer på Svalbard og hadde en overflate som lå nesten 30 meter høyere enn dagens havoverflate.