Frank Haugan

Seniorrådgiver
Telefon: 73904410 / 97504773

Blogg - Frank Haugan

Nytten for samfunnet er stor når NGUs databaser går fra å være passive beholdere av informasjon til å bli en digital plattform for tjenesteutvikling. Mer innovasjon og enda bedre bruk av menneskelige ressurser er sentralt. For å få dette satt mer i system og sette statlige virksomheter i stand til å bli bedre på dette, er det behov for mer digital politikk.