Mari Prestviks bilde

Mari Prestvik

Kommunikasjonssjef
Telefon: 92 46 85 62

Blogg - Mari Prestvik

Geologer i arbeid
2. september skjedde det igjen: Et jordras i Valsøyfjord i Trøndelag tok med seg hus og terreng. Verst av alt: En person omkom. Hendelsen inntraff kun kort tid etter at høringsfristen på Gjerdrumutvalgets NOU 2022:3 «På trygg grunn" utløp, og minner oss alle om at vi på ingen måte kan ta trygg grunn under føttene for gitt. Klima- og naturkrisen øker risikoen for jord- og leirskred ytterligere, og krever at vi setter geologisk kartlegging høyere på dagsordenen.