Virksomhetsstyring og IKT

Hege Brendes bilde

Hege Brende

Avdelingsdirektør
Telefon: 90747989

Avdelig for virksomhetstyring og IKT består av fire lag; Organisasjon og økonomi, HR, Kommunikasjon og formidling, og Geomatikk og IT. Avdelingen ledes av Hege Brende.

Lag
Anne Pauline Gaare Vikens bilde

Anne Pauline Gaare Viken

Førstekonsulent
Telefon: 73904129
Berte Figenschou Amundsens bilde

Berte Figenschou Amundsen

Seniorrådgiver
Telefon: 97530861
Cecilie Bjerkes bilde

Cecilie Bjerke

Grafisk formgiver
Telefon: 92093041
Grete Henriksens bilde

Grete Henriksen

Hovedbibliotekar
Telefon: 73904122
Gudmund Løvøs bilde

Gudmund Løvø

Lagleder
Telefon: 99091742
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Irene Lundqvist

Grafisk tegner
Telefon: 73904488
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Knut Alstad

Spesialbibliotekar
Telefon: 73904124
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Mads Chalmer Rasmussen

Grafisk formgiver
Telefon: 73904318
Marianne Engdals bilde

Marianne Engdal

Seniorkonsulent
Telefon: 73904480
Morten Smelrors bilde

Morten Smelror

Forsker
Telefon: (+47) 73904180
Rune Eians bilde

Rune Eian

Nettredaktør
Telefon: 98077743
Tove Aunes bilde

Tove Aune

Seniorkonsulent
Telefon: 73904145
Alexandra Jarnas bilde

Alexandra Jarna

Overingeniør
Telefon: (+47) 73904191
Ane Bang-Kittilsens bilde

Ane Bang-Kittilsen

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904142
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Åse Rønningen

Førstekonsulent
Telefon: 73904109
Bjørn Ove Grøtans bilde

Bjørn Ove Grøtan

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904144 / 94139264
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Bobo Nordahl

Sjefingeniør
Telefon: (+47) 73904225
Caroline Nilssons bilde

Caroline Nilsson

Førstekonsulent
Telefon: 73904108
Egil Kvams bilde

Egil Kvam

Førstekonsulent
Telefon: (+47) 73904224
Eirik Pettersens bilde

Eirik Pettersen

Overingeniør
Telefon: 73 90 42 70
Elissar Khloussys bilde

Elissar Khloussy

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904192
Ivar Haukdals bilde

Ivar Haukdal

Overingeniør
Telefon: (+47) 73904301
Jacob Solvolls bilde

Jacob Solvoll

Sjefingeniør
Telefon: 73904420
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Janne Grete Wesche

Seniorkonsulent
Telefon: 73904127
Kay Sindre Skogseths bilde

Kay Sindre Skogseth

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904421
Kestutis Kazakauskass bilde

Kestutis Kazakauskas

Sjefingeniør
Telefon: 73904416
Kjartan Henriksens bilde

Kjartan Henriksen

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904406
Kjersti Mølmanns bilde

Kjersti Mølmann

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904188
Lena Seterness bilde

Lena Seternes

Overingeniør
Telefon:
Morten Reitans bilde

Morten Reitan

Senioringeniør
Telefon: 73904417
Ronald Nystads bilde

Ronald Nystad

Senioringeniør
Telefon: 73904427
Rut Helene L. Eikelands bilde

Rut Helene L. Eikeland

Overingeniør
Telefon: 73904458
Snorre Gulbrandsens bilde

Snorre Gulbrandsen

Senioringeniør
Telefon: 73904446
Sverre Iversens bilde

Sverre Iversen

Sjefingeniør
Telefon: (+47) 73904412
Tone Evenruds bilde

Tone Evenrud

Lagleder
Telefon: +4797017416
Anita Slettens bilde

Anita Sletten

Førstekonsulent
Telefon: 73904137
Anne-Lise Hellesviks bilde

Anne-Lise Hellesvik

Førstekonsulent
Telefon: 73904153
Ann-Kristin Larøds bilde

Ann-Kristin Larød

Seniorsekretær
Telefon: 73904000
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Cyprien Habimana

Seniorrådgiver
Telefon: 73904210
Florentina Misimis bilde

Florentina Misimi

Rådgiver
Telefon: 45846035
Geir Bjelvågs bilde

Geir Bjelvåg

Seniorrådgiver
Telefon: 73904166
Gunn Sandviks bilde

Gunn Sandvik

Førstekonsulent
Telefon: 73904148
Hild Sissel S. Thorsness bilde

Hild Sissel S. Thorsnes

Rådgiver
Telefon: 73904138
Jørn Forness bilde

Jørn Fornes

Ingeniør
Telefon: 73904121
Mikal Danielsens bilde

Mikal Danielsen

Avdelingsingeniør
Telefon:
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Ola A. Vikhammer

Seniorrådgiver
Telefon: 73904131
Per Gunnar Ørndahls bilde

Per Gunnar Ørndahl

Lagleder
Telefon: 73904165/41411896
Rolv Magne Dahls bilde

Rolv Magne Dahl

Utredningsleder/Forsker
Telefon: 73904308
Roy Gunnar Hansens bilde

Roy Gunnar Hansen

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904434
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Trine Fuglem Wennberg

Seniorrådgiver
Telefon: 73904167
Denne brukeren har ikke et profilbilde

Astrid Steine Lyngby

Rådgiver
Telefon: 73904172
Bente Halvorsens bilde

Bente Halvorsen

Seniorrådgiver
Telefon: 73904177
Ingunn Kringstads bilde

Ingunn Kringstad

Rådgiver
Telefon: 73904170
Vibeke Hovdals bilde

Vibeke Hovdal

Rådgiver
Telefon: 73904168