Jordoverflate og havbunn

Kjersti Løvseth Ruuds bilde

Kjersti Løvseth Ruud

Avdelingsdirektør
Telefon: 48164583

Avdeling for jordoverflate og havbunn består av tre seksjoner; maringeologi, kvartærgeologi, og geofarer og jordobservasjon. Avdelingen ledes av Kjersti Løvseth Ruud.

Lag
Aave Leplands bilde

Aave Lepland

Senioringeniør
Telefon: 73904182
Alexandre Schimels bilde

Alexandre Schimel

Forsker
Telefon: 92206267
Berrit Bredemeiers bilde

Berrit Bredemeier

Overingeniør
Telefon: 73904304
Dag Ottesens bilde

Dag Ottesen

Forsker
Telefon: 73904467
Frode Ofstads bilde

Frode Ofstad

Senioringeniør
Telefon: (+47) 73904450
Henning Jensens bilde

Henning Jensen

Forsker
Telefon: 73904305
Jochen Manfred Kniess bilde

Jochen Manfred Knies

Forsker
Telefon: 73904116
John Anders Dahls bilde

John Anders Dahl

Overingeniør
Telefon: 73904155
Kari Grøsfjelds bilde

Kari Grøsfjeld

Forsker
Telefon: 73904102
Kristian Driveness bilde

Kristian Drivenes

Post.doc
Telefon: 40223426
Lasse Bertheussens bilde

Lasse Bertheussen

Maskinsjef/Overingeniør
Telefon:
Liv Plassens bilde

Liv Plassen

Forsker
Telefon: 73904248
Margaret Dolans bilde

Margaret Dolan

Forsker
Telefon: 73904267
Nicole Jeanne Baetens bilde

Nicole Jeanne Baeten

Forsker
Telefon:
Odd Harald Hansen Selboskars bilde

Odd Harald Hansen Selboskar

Senioringeniør
Telefon: 73904226
Reidulv Bøes bilde

Reidulv Bøe

Seksjonsleder
Telefon: 73904274
Rolf Myhrens bilde

Rolf Myhren

Senioringeniør
Telefon: 73904413
Shyam Chands bilde

Shyam Chand

Forsker
Telefon: 73904283
Sigrid Elveness bilde

Sigrid Elvenes

Forsker
Telefon: 73904185
Terje Thorsness bilde

Terje Thorsnes

Forsker
Telefon: 73904275
Valerie Bellecs bilde

Valerie Bellec

Forsker
Telefon: 73904276
Aivo Leplands bilde

Aivo Lepland

Forsker
Telefon: 73904311
Astrid Lysås bilde

Astrid Lyså

Forsker
Telefon: 73904113
Daniel Wibergs bilde

Daniel Wiberg

Forsker
Telefon: 73904114
Frank Werner Jakobsens bilde

Frank Werner Jakobsen

Forsker
Telefon: 73904196
Fredrik Høgaass bilde

Fredrik Høgaas

Forsker
Telefon: 73904316
Ingrid L. Olsens bilde

Ingrid L. Olsen

Forsker
Telefon:
Lilja Rún Bjarnadóttirs bilde

Lilja Rún Bjarnadóttir

Seksjonsleder
Telefon: 73904288
Lina Bøes bilde

Lina Bøe

Forsker
Telefon:
Lina Gislefosss bilde

Lina Gislefoss

Avdelingsingeniør
Telefon: 73904221
Louise Hansens bilde

Louise Hansen

Forsker
Telefon: 73904103
Malcolm Hodgskisss bilde

Malcolm Hodgskiss

Forsker
Telefon:
Marianne Christoffersens bilde

Marianne Christoffersen

Forsker
Telefon: 73904239
Markus Diesings bilde

Markus Diesing

Forsker
Telefon: +47 73 90 43 09
Martin Burans bilde

Martin Buran

Forsker
Telefon:
Mikis van-Boeckels bilde

Mikis van-Boeckel

Forsker
Telefon:
Paul Webers bilde

Paul Weber

Forsker
Telefon: 73904326
Thomas Lakemans bilde

Thomas Lakeman

Forsker
Telefon:
Anders Romundsets bilde

Anders Romundset

Forsker
Telefon: 73904403
Francois Noels bilde

Francois Noel

Forsker
Telefon: 73904443
Gökhan Aslans bilde

Gökhan Aslan

Forsker
Telefon:
Inger-Lise Solbergs bilde

Inger-Lise Solberg

Forsker
Telefon: (+47) 73904151
Jacob Bendles bilde

Jacob Bendle

Forsker
Telefon:
John Dehlss bilde

John Dehls

Forsker
Telefon: (+47) 73904454
Jose Santiago Pullarellos bilde

Jose Santiago Pullarello

Forsker
Telefon: 73904136
Kari Slettens bilde

Kari Sletten

Forsker
Telefon: (+47) 73904147
Knut Stalsbergs bilde

Knut Stalsberg

Forsker
Telefon: 90135701
Lena Rubensdotters bilde

Lena Rubensdotter

Forsker
Telefon: (+47) 73904139
Marie Bredals bilde

Marie Bredal

Forsker
Telefon: 73904115
Martina Böhmes bilde

Martina Böhme

Seksjonsleder
Telefon: (+47) 73904242
Pål Gundersens bilde

Pål Gundersen

Forsker
Telefon: 73904312
Raymond Eilertsens bilde

Raymond Eilertsen

Forsker
Telefon: 48105532
Reginald Hermannss bilde

Reginald Hermanns

Forsker
Telefon: (+47) 73904181