Hopp til hovedinnhold

Diskusjonsmøte

NGU, Luleå tekniske universitet, Trafikverket i Sverige, Statens vegvesen og Miljødirektoratet møtes for å diskutere kartlegging av sulfidførende fjell, og miljøutfordringer knyttet til slike bergarter i infrastrukturprosjekter.

Kontaktperson

Bildet viser sulfidførende bergarter
Sulfidmalm
Foto: J. S., NGU

1-2. november

1. november 2023 kl. 00:00
2. november 2023 kl. 00:00
Møte