API mot NGUs databaser

NGU åpner for integrasjoner, som her med åpen kildekode fra Geonorge Nedlasting-API
API står for Application Programming Interface. På norsk ville vi kanskje sagt programmeringsgrensesnitt eller maskin-til-maskin grensesnitt. NGU ønsker å legge til rette for integrasjoner mot NGUs ulike databaser. I første omgang fokuserer vi på registreringsløsninger hvor eksterne brukere er delaktige i innholdsproduksjonen. NGU lager her både API og ferdige webløsninger, hvor de ulike brukermiljøene selv da kan velge hvorvidt de ønsker å bruke webløsningen eller lage en integrasjon mot våre API hvis de allerede har en løsning for det de skal registrere.

I 2018 arbeider vi med registrerings-api for grunnvann- og energibrønner (BrønnReg), bakkegeofysikk og NADAG. 

Her vil det komme mer informasjon om de ulike APIene, slik som type (REST, WMS, WFS, WCS) og responsformater (XML, JSON og annet) og API-dokumentasjon