Jørn Fornes

Image
Jørn Fornes
Jørn Fornes
jorn.fornes@ngu.no
Avdelingsingeniør
Organisasjon og ansatte