Start
27.03.2020 / 08:30

Slutt
27.03.2020 / 18:00

Young Trondhjemites 2020

Utsnitt av Young Trondhjemites plakat.

Young Trondhjemites 2020 er den femte konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere. Under Young Trondhjemites kan du dele din egen forskning og lære av andre, samtidig som du utvider nettverket ditt.

Bli med for presentasjoner, poster-utstilling og en sosial samling på kvelden som inkluderer gratis middag. Det vil bli premiering av beste studentpresentasjon og poster.

Viktig info

Når: Fredag 27.mars 2020.

Hvor: Norges geologiske undersøkelse (NGU), Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim.

Registrering: Åpner tidlig februar 2020. Gratis registrering.

Frist for påmelding og innlevering av sammendrag (abstracts): Fredag 14. februar 2020.

Komité: Rune Eian (NGU), Thomas Hibleot (NGU), Graham Hagen-Peter (NGU), Jörg Giese (NGU) og Alf Andre Orvik (NTNU).

Kontakt: youngtrondhjemites@ngu.no

Følg oss på Facebook for oppdateringer