Start
19.01.2022 / 13:00

Slutt
19.01.2022 / 13:45

Webinar om marine grunnkart i kystsonen

Skyggerelieff over sjøbunnen i Søre Vaulen i Herøy kommune. Illustrasjon: Kartverket

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om sjøbunnen langs kysten av Norge.

Vi inviterer til webinar om produktene onsdag 19. januar kl. 13.00-13.45. Webinaret er digitalt, gratis og åpent for alle. Her er lenken til arrangementet.

I pilotprosjektet "Marine grunnkart i kystsonen" kartlegger vi tre områder: Stavanger, Giske/Ålesund og Skjervøy/Kvænangen.

Målet er å etablere et nasjonalt program for kartlegging av hele kysten. Webinaret er en gjennomgang av produktene som lages for de tre pilotområdene.

Program:

  • Velkommen og innlending 
  • Dybdedata-produkter (5 min.) ved Hanne Hodnesdal, Kartverket
  • Geologiske data og kjemi (15 min.) ved Reidulv Bøe, NGU
  • Oseanografiske data, biologi og menneskelig påvirkning (15 min.) ved Frithjof Moy, HI
  • Spørsmål og avslutning

Vi har planlagt til sammen tre webinarer om marine grunnkart i kystsonen nå i vinter. Informasjon om de neste kommer senere.