Start
27.02.2023 / 12:00

Slutt
27.02.2023 / 14:15

Webinar om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging".

NGU-forsker Tom Heldal står ved en stor stein i fjæra.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) inviterer til gratis webinar om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging".

- I Miljødirektoratets veiledere for konsekvensutredninger (KU) heter det at også geologisk mangfold skal vurderes som tema. Noen kan være usikre på hvordan dette skal utredes og verdisettes. Webinaret er derfor spesielt nyttig for de som jobber innenfor utbygging og arealforvaltning. NGU presenterer på webinaret dagens status og veien videre, forteller NGU-forsker Tom Heldal.

Webinaret er noe oppdatert siden forrige webinar som ble holdt i mai 2022. Du kan se opptak av kursene som ble holdt i fjor. 

Webinaret foregår kun digitalt via Teams mandag 27.2.2023 kl 12.00-14.15. Det digitale møterommet åpner dørene 15 min før.

Påmelding via Teams.

Program

  • 12:00 – 12:45 Geologisk mangfold som en del av naturmangfold – bakgrunn og definisjoner
  • 13:00 – 13:45 Hvordan vurdere geologisk mangfold i forbindelse med KU og arealplanlegging – dagens status og fremtiden
  • 13:45 – 14:15 Spørsmål fra publikum