Start
20.05.2022 / 12:15

Slutt
20.05.2022 / 14:15

Webinar om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging"

Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
NGU-forsker Tom Heldal til venstre og student Gaute Moe Fløan studerer en blotning av trysilgranitten. En skikkelig gammel bergart på 1,8 milliarder år ved Grøndammen vest for Trysilfjellet. Foto: Terje Solbakk, NGU.

NGU inviterer til gratis og digitalt webinar om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging".

- I Miljødirektoratets nye veiledere for konsekvensutredninger (KU) heter det at også geologisk mangfold skal vurderes som tema. Mange er usikre på hvordan dette skal utredes og verdisettes. Webinaret er derfor spesielt nyttig for de som jobber innenfor konsultasjon, utbygging og arealforvaltning. NGU presenterer på webinaret dagens status og veien videre, forteller NGU-forsker Tom Heldal. 

Registrer deg via Teams og delta digitalt fredag 20.5.22 kl 12.15-14.15. 

Opptak av webinaret vil etterpå bli tilgjengelig via NGUs nettsider om temaet.

Program

  • 12:15 – 13:00 Geologisk mangfold som en del av naturmangfold – bakgrunn og definisjoner
  • 13:10 – 13:55 Hvordan vurdere geologisk mangfold i forbindelse med KU og arealplanlegging – dagens status og fremtiden
  • 13:55 – 14:15 Spørsmål fra publikum