Start
11.11.2021 / 10:00

Slutt
11.11.2021 / 16:00

Seminar om grunnvann til oppvarming og kjøling

Foto: Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak AS / NTNU.

Grunnvann utgjør et ubrukt potensial for fornybar energi i Norge. 

Prosjektene «Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum», også kalt ORMEL og ORMEL 2, har siden 2015 samlet erfaring og ny kunnskap om grunnvarme. Dette er et samarbeid mellom Melhus kommune, IGP NTNU, Asplan Viak, NGU, Elverum kommune og Gjøvaag, og med støtte fra Regionale forskningsfond Midt-Norge.  

Kommunene Melhus og Elverum er foregangskommuner for bruk av oppumpet grunnvann som varmekilde til oppvarming og kjøling. Det er gjort en omfattende kartlegging av grunnvannsressursene i sentrumsområdene i de to kommunene. I Melhus har vi fulgt opp eksisterende grunnvarmeanlegg og har nå klare forbedringsforslag til hvordan anleggene skal utformes, driftes og vedlikeholdes. Nøkkelen til de gode resultatene er det unike samarbeidet internt i prosjektgruppen, med eierne av grunnvarmeanlegg og andre samarbeidspartnere. 

Hovedmålet i ORMEL har vært å fremskaffe et faglig solid og bærekraftig grunnlag for optimal utnyttelse og forvaltning av grunnvannsressursene i de to kommunesentrene. Dette er blant annet gjort gjennom et omfattende boreprogram, testing og modellering. Manglende kartlegging av grunnvannsressursene, samt varierende erfaring og kompetanse ved bruk av grunnvann til energiformål, har tidligere vært begrensende faktorer for utnyttelse av denne fornybare energiressursen. 

Programmet for seminaret belyser at bruk av grunnvann til oppvarming og kjøling er et tverrfaglig felt hvor samarbeid over flere sektorer og disipliner er helt sentralt. 

Husk å registrer deg

Dette er et seminar med hybrid løsning hvor vi ønsker deg velkomment til fysisk deltagelse ved NGU i Trondheim eller digitalt via Teams lenke.

Frist for fysisk påmelding er 3.november. 

Håper vi sees torsdag 11. november. Husk å registrer deg hvis du vil delta. 

Ved påmelding samtykker du samtidig til at NGU kan lagre dine personopplysninger til seminaret er over.

Program for seminaret

Endringer kan forekomme. 

Kl. 10.00-11.35 ORMEL-og ORMEL 2-prosjektene 

Ordstyrer: Bjørn S. Frengstad (NTNU) 

 • 10:00-10:05. Velkommen v/May Britt Myhr (Direktør for NGU) 
 • 10:05-10:20. Hva har ORMEL-prosjektene tilført Melhus kommune, og tanker om framtida? v/Morten Børseth (Melhus kommune, prosjekteier)  
 • 10:20-10:40. Grunnvannsbaserte varmepumpesystemer. v/Sondre Gjengedal  (PhD-kandidat, IGP NTNU)  
 • 10:40-11:00. Pause

 

 • 11:00-11:10. Erfaringer med brønninspeksjon og anbefalinger  v/Ola Nordhammer (Gjøvaag AS)  
 • 11:10-11:20. Jernutfellinger og brønnrensing v/Lars Aaberg Stenvik (PhD stipendiat IGP NTNU)
 • 11:20-11:35. Geologiske forutsetninger for grunnvarme fra grunnvann v/Guri Venvik (NGU)
 • 11:35-12:30. Lunsj   

 

Kl. 12:30- 13:45 Juridiske forhold  

Ordstyrer: Atle Dagestad (NGU)

 • 12:30-12:45. Vannressursloven og grunnvannsuttak v/Ine Olsen (NVE) 
 • 12:45-13:15. Kunnskap for god forvaltning av grunnvann v/Gunnhild Storbekkrønning Solli (Førsteamanuensis NMBU) 
 • 13:15-13:30. Vannressursloven og grunnvann. Hva har vi og hva savner vi? v/Bernt Olav Hilmo og Mari Helen Riise (Asplan Viak) 
 • 13:30-13:40. Spørsmål og diskusjon  
 • 13:40-14:00. Pause   

  

Kl. 14:00-16:00 Energiplanlegging og veien videre  

Ordstyrer: Guri Venvik (NGU)

 • 14:00-14:15. Tidligfase energiplanlegging lokale ressurser – erfaringer fra Melhus – områdeplan og konseptutredning  v/Lene Nagelhus (Asplan Viak)  
 • 14:15-14:30. INTO-ZERO Integrert planlegging av nullutslippsområder – Case Melhus v/Henrik Holmberg (Asplan Viak)  
 • 14:30-14:45. Pause   
 • 14:45-15:05. Bømoen plussbygd, etterfølger av ORMEL v/Christian Rekve Bryn (COWI, PhD stipendiat IGP NTNU)   
 • 15:05-15:25. Nytt fra Regionale forskningsfond Trøndelag  v/Linda Marie Bye (RFF Trøndelag)  
 • 15:25-15:40. Fellesløsning grunnvann i Melhus - status fra TrønderEnergi v/Rune Gaustad (TrønderEnergi)
 • 15:40-16:00. ORMEL-prosjektene og potensialet for grunnvarme i Norge  v/Randi Kalskin Ramstad (Asplan Viak / NTNU) 
 • Spørsmål og diskusjon   

  Avsluttning ca. Kl 16:00