20.05.2022 / 12:15

Se videoer om "Geologisk mangfold i konsekvensutredning og arealplanlegging"

Tom Heldal og Gaute Moe Fløan studerer grå, firkantende berg av granitt.
NGU-forsker Tom Heldal til venstre og student Gaute Moe Fløan studerer en blotning av trysilgranitten. En skikkelig gammel bergart på 1,8 milliarder år ved Grøndammen vest for Trysilfjellet. Foto: Terje Solbakk, NGU.

- I Miljødirektoratets nye veiledere for konsekvensutredninger (KU) heter det at også geologisk mangfold skal vurderes som tema. Mange er usikre på hvordan dette skal utredes og verdisettes. Vi har derfor laget disse videoene som er spesielt nyttig for de som jobber innenfor konsultasjon, utbygging og arealforvaltning, forteller NGU-forsker Tom Heldal. 

Hva er geologisk mangfold? Del 1

Tekstalternativ - Kurs i geologisk mangfold del 1 av 5. Hva er geologisk mangfold og hvorfor er det viktig? – introduksjon til begreper (PDF).

Hva er geologisk mangfold? Del 2

Tekstalternativ - Kurs om geologisk mangfold - Del 2. Når er det relevant å kartlegge geologisk mangfold? (PDF)

Hva er geologisk mangfold? Del 3

Tekstalternativ - Kurs om geologisk mangfold - Del 3. Geologisk mangfold og hvordan det skal håndteres i forbindelse med arealplanlegging og konsekvensutredning (PDF).

Hva er geologisk mangfold? Del 4

Tesktalternativ - Kurs om geologisk mangfold - Del 4. Hvordan verdivurderer vi geologisk mangfold? Metoder for verdisetting? (PDF).

Hva er geologisk mangfold? Del 5

Tekstalternativ - Kurs om geologisk mangfold - Del 5. Hvordan sender du inn data om geologisk mangfold til NGU? (PDF).