Start
08.02.2022 / 09:00

Slutt
08.02.2022 / 16:30

NGU-dagen 2022: Fra Gjerdrum til Hurdal - geologi for framtida

Bilder som illustrerer temaene for NGU-dagen 2022. Alle foto/illustrasjoner: Geir Mogen og Cecilie Bjerke, NGU.

Gjerdrumkatastrofen gjorde et sterkt inntrykk på alle nordmenn.

Vi skal bygge og bo på trygg grunn, og ser at klimaforandringer kan utfordre våre boligområder, vår infrastruktur, vårt næringsliv og vår samfunnsutvikling.

Hurdalsplattformen vitner om tydelige ambisjoner for klimatilpasninger og økt bærekraft i det grønne skiftet, både nasjonalt og internasjonalt. Plattformen setter også behovet for geologisk kartlegging på dagsorden.

Hvordan sikrer vi at geologisk informasjon og kompetanse støtter opp under Hurdalsplattformen? Hvordan digitaliserer og deler vi geologiske data best mulig? Kort sagt – hvordan skaper vi geologisk kunnskap for framtida?

Hold av tirsdag 8. februar 2022 til NGU-dagen. Denne gang blir arrangementet digitalt, men som i alle tidligere år, helt gratis!

Programmet finner du under. Det kan forekomme endringer i programmet. 

Meld deg på NGU-dagen 2022 via Teams.

Velkommen til NGU-dagen

09:00-10:00

 • Velkommen til NGU - May Britt Myhr, direktør NGU
 • Videohilsen - Janicke Andreassen, statssekretær fra Nærings- og fiskeridepartementet
 • Neste versjon av geografisk infrastruktur - Johnny Welle, kartverkssjef
 • Hilsen fra den nye HI-direktøren - Nils Gunnar Kvamstø, havforskingsdirektør
 • QA
 • Beinstrekk

Hvordan kan bergarter og mineraler bidra i det grønne skiftet?

10:00-11:15

 • Hvordan kan bergarter og mineraler bidra i det grønne skiftet?- Intro av ordstyrer Henrik Schiellerup, avdelingsdirektør NGU
 • The Role of batteries and minerals in Decarbonizing the World - Frode Hvattum, senior director BD Sustainability, FREYR Battery
 • Våre verdier i bakken - Håvard Gautneb, forsker NGU
 • Kan Fensfeltet danne grunnlag for en norsk verdikjede for permanentmagneter? - Trond Watne, geolog Rare Earths Norway
 • Norske fosfatressurser som kilde for sjeldne jordartsmetaller - Nolwenn Coint, forsker NGU
 • Eurolithos: Bærekraftig natustein; renessanse for naturstein - Tom Heldal, forsker NGU
 • Jakten etter byggeråstoffer for framtida: Med NGU fra geologi til sirkulærøkonomi - Mark Uwe Simoni, forsker NGU
 • Q&A

Lunsj

11:15-12:15

Hvordan må vi jobbe for å løse naturkrisen?

12:15-13:10

 • Hvordan må vi jobbe for å løse naturkrisen? - Intro av ordstyrer Jostein Mårdalen, avdelingsdirektør NGU
 • Marin kartlegging for naturforvaltning og næringsutvikling - Reidulv Bøe, seksjonsleder NGU
 • Erfaringer fra bruk av marine grunnkart - Kirsten Redmond Kristiansen, seniorrådgiver Statsforvalteren i Rogaland
 • Rødlisting og kartlegging av landformer, status og veien videre - Ida H. Gunnleiksrud og Mikis van-Boeckel, forskere NGU
 • Beinstrekk

13:10-14:15

 • Naturtyper og geologi – kartlegging og bærekraft - Anders Bryn, førsteamanuensis Naturhistorisk museum UiO
 • Geologisk mangfold som ressurs i fremtidens naturforvaltning - Rolv Magne Dahl, forsker NGU
 • Økologisk Grunnkart: Geologien, en viktig del av naturmangfoldet - Øyvind Bonesrønning, seniorrådgiver Natur i Norge, Artsdatabanken
 • Beinstrekk

Hvordan kan vi planlegge for trygg samfunnsutbygging i lys av klimaendringene?

14:15-15:30

 • Hvordan kan vi planlegge for trygg samfunnsutbygging i lys av klimaendringene? - Intro av ordstyrer Kjersti Løvseth Ruud, avdelingsdirektør NGU
 • Gjerdrumskredet - et tverrfaglig puslespill - Inger-Lise Solberg, forsker NGU
 • Hvor trygt skal vi bo - Lars Harald Blikra, seksjonssjef NVE
 • Hvorfor er grunnforhold viktig for bærekraftig byutvikling? - Guri Venvik, forsker NGU
 • Grunnvann - til glede og besvær - Atle Dagestad, forsker NGU
 • Klimatilpasning på vegnettet - Ole-André Helgaas, geotekniker/skredfaglig rådgiver, Statens vegvesen
 • Q&A

Oppsummering

15:30

 • Satsinger og veien videre - Kjersti Løvseth Ruud og Henrik Schiellerup, avdelingsdirektører NGU