Start
04.02.2021 / 09:00

Slutt
04.02.2021 / 16:30

NGU-dagen 2021 - Se opptak av foredrag

Rundt 500 deltakere var med på det heldigitale og gratis arrangementet NGU-dagen 2021. NGU-dagen 2021 handlet om "Smart bruk av geologi i samfunnet".

Under foredragene viste vi nytteverdien av geologiske kart og data, støttet opp av aktuelle eksterne samarbeidspartnere og brukere. Det ble en god kombinasjon av kompakte NGU-foredrag og eksterne presentasjoner med eksempler på praktisk bruk av NGUs tjenester.

Se gjerne programmet for dagen og foredragene i opptak for mer info. 

Videoopptak fra NGU-dagen

Under finner du videoopptak av foredragene fra NGU-dagen 2021. Videoene følger programmet fra dagen. 

Vi har også laget en sak med spørsmål og svar fra arrangementet. 

Velkommen

1. NGUs direktør May Britt Myhr ønsker velkommen til NGU-dagen

 

2. Statssekretær fra Nærings-og fiskeridepartementet, Lucie Sunde-Eidem åpner dagen

 

3. Konsernsjef hos SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, forteller om "Bærekraftig næringsutvikling basert på norske mineralressurser"

 

Utbygging, infrastruktur og geofare

4. Vegdirektør Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland forteller om "Deling av data"

 

5. NGU-forsker Espen Torgersen forteller om "Hvordan forutsi berggrunnsutfordringer og -muligheter?"

 

6. NGU-forsker Marco Brønner forteller om «Viktigheten av geofysiske forundersøkelser i planlegging og risikoanalyse for infrastrukturprosjekter»

Tekstalternativ til Marco Brønner forteller om «Viktigheten av geofysiske forundersøkelser i planlegging og risikoanalyse for infrastrukturprosjekter» (PDF).

 

7. Seniorrådgiver i Nye Veier, Kari Charlotte Sellgren forteller om «Nye Veier E6 Trøndelag.Geologiske utfordringer og muligheter»

Tekstalternativ til Kari Charlotte Sellgren forteller om «Nye Veier E6 Trøndelag.Geologiske utfordringer og muligheter» (PDF).

 

8. NGU-forsker Marie Bredal forteller om «InSAR - fra utbygging til samfunnssikkerhet»

Tekstalternativ til Marie Bredal forteller om «InSAR - fra utbygging til samfunnssikkerhet» (PDF)

 

9. NGU-forsker Kari Sletten forteller om «Detaljert kvartærgeologisk kartlegging i bratt terreng»

Tekstalternativ til Kari Sletten forteller om «Detaljert kvartærgeologisk kartlegging i bratt terreng» (PDF)

 

10. Geolog fra Skred AS, Andrea Taurisano forteller om «Detaljerte kvartærgeologiske kart: Et bidrag til skredfarekartlegging i bratt terreng»

Tekstalternativ til Andrea Taurisano forteller om «Detaljerte kvartærgeologiske kart: Et bidrag til skredfarekartlegging i bratt terreng» (PDF).

 

11. NGU-forskerne Louise Hansen og Inger-Lise Solberg forteller om «Nytteverdi av løsmassekart og NADAG innen kvikkleireproblematikk»

Tekstalternativ til Louise Hansen og Inger-Lise Solberg forteller om «Nytteverdi av løsmassekart og NADAG innen kvikkleireproblematikk» (PDF)

 

Natur-og miljøforvaltning

12. NGU-forsker Tom Heldal forteller om «Geologi og økologi – hånd i hånd»

Tekstalternativ til Tom Heldal forteller om «Geologi og økologi – hånd i hånd» (PDF)

 

13. Arild Lindgaard forteller om «Geologiske data i økologisk grunnkart - økt merverdi av naturmangfolddata»

Tekstalternativ til Arild Lindgaard forteller om «Geologiske data i økologisk grunnkart - økt merverdi av naturmangfolddata» (PDF)

 

14. Marianne Christoffersen forteller om «Landformer og naturmangfold» 

Tekstalternativ til Marianne Christoffersen forteller om «Landformer og naturmangfold» (PDF)

 

15. Trond Simensen forteller om «Geologisk mangfold i naturforvaltningen»

Tekstalternativ til Trond Simensen forteller om «Geologisk mangfold i naturforvaltningen» (PDF) 

 

16. Belinda Flem forteller om «Norsk matjord, en begrenset ressurs, hva vet vi om den?»

Tekstaltaernativ til Belinda Flem forteller om «Norsk matjord, en begrenset ressurs, hva vet vi om den?» (PDF)

 

Ressurser i et bærekraftig samfunn

17. Annina Margreth forteller om «Byggeråstoff, et kritisk råstoffmateriale?»

Tekstalternativ til Annina Margreth forteller om «Byggeråstoff, et kritisk råstoffmateriale?» (PDF)

 

18. Håvard Gautneb forteller om «Kritiske mineralressurser: Grafitt - fra undersøkelser til produksjon»

Tekstalternativ til Håvard Gautneb forteller om «Kritiske mineralressurser: Grafitt - fra undersøkelser til produksjon» (PDF)

 

19. Maryon Strugstad Paulsen forteller om «Bærekraftig forvaltning av mineralressurser i Rogaland»

Tesktalternativ til Maryon Strugstad Paulsen forteller om «Bærekraftig forvaltning av mineralressurser i Rogaland» (PDF)

 

Marin miljø- og ressursforvaltning

20. Oddvar Longva forteller om «MarFisk – geologi for fiskeri og havbruksnæring»

Tekstalternativ til Oddvar Longva forteller om «MarFisk – geologi for fiskeri og havbruksnæring» (PDF).

 

21. Børre Arvesen forteller om «Erfaringer fra praktisk bruk av MarFisk»

Tekstalternativ til Børre Arvesen forteller om «Erfaringer fra praktisk bruk av MarFisk» (PDF).

 

22. Markus Diesing forteller om «Kartlegging av sannsynlige korallrev med geologiske metoder»

Tekstalternativ til Markus Diesing forteller om «Kartlegging av sannsynlige korallrev med geologiske metoder» (PDF)

 

23. Jan Henrik Sandberg forteller om «Korallkart – Kunnskap for et bærekraftig sjømatmarked?»

Tekstalternativ til Jan Henrik Sandberg forteller om «Korallkart – Kunnskap for et bærekraftig sjømatmarked?» (PDF)

 

24. May Britt Myhr takker for dagen

Tekstalternativ til May Britt Myhr takker for dagen (PDF)