Start
06.02.2020 / 09:00

Slutt
06.02.2020 / 17:00

NGU-dagen 2020 - Geologi i kystsonen

Utbygging, ressurser og risiko i kystsonen er tema på NGU-dagen 2020. Foto: Adobe Stock

Norges geologiske undersøkelse (NGU)  arrangerer hvert år en egen fagdag, NGU-dagen, hvor vi belyser et geologisk tema fra ulike vinklinger med interne og eksterne foredragsholdere.

På NGU-dagen torsdag 6. februar 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og utbygging/arealplanlegging.

Program og påmelding vil komme etter hvert.