Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

3178 resultater
... som kalles det fennoskandiske skjoldet. Berggrunne kan på regional skala deles inn i områder som har en felles historie med vulkanisme, ...
... hovedsaklig på publiserte data. Reconnaissance study of regional geology and mineralization in the Bamble region, southern Norway. ...
NGU skal gjennomføre geofysiske målinger fra fly i Oslo-regionen. Det innebærer en omfattende aktivitet med lavflygning i perioden fra midten av juli til slutten av august.
... og andre anvendelsesområder i offent- lig forvaltning. Regional forvaltning av mineralske ressurser ...
... A. Melezhik, Donald M. Ramsay Page(s): 119-120 Regional lineaments of eastern Finnmark, Norway, and the western Kola ... Valery M. Moralev, Evgeni Terekhov Page(s): 121-135 Regional lineaments of eastern Finnmark, Norway, and the western Kola ...
... geology of the Engebøfjell eclogite deposit and its regional setting ...
In the first part of the report, a synopsis is presented of the general geology and tectonostratigraphy of this part of Central Norway, with a slightly more detailed account given of the geology of Fosen Peninsula. The second part comprises an excursion guide, spanning 3 days, covering the southern district of Fosen from Rørvik to Ørland and to the outer coast near Sandnes; and then continuing along the Verran Fault (Møre-Trøndelag Fault Complex) via Verrabotn and Beitstadfjorden to Steinkjer.
The report is a guidebook for a one day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18-22 August 1997. The excursion route is Trondheim- Orkanger-Lensvik-Agdenes-The report is a guidebook for a one day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18-22 August 1997. The excursion route is Trondheim- Orkanger-Lensvik-Agdenes-Ørlandet-Hasselvika-Rissa-Rørvik-Trondheim.
... report presents preliminary results of regional fieldwork in the Okstind- ene Area, the Rödingfjäll Nappe Complex ... the contact between the Lifjell and and Kongsfjell Group i Regional Geology of the Okstindene Area, the Rödingsfjäll Nappe complex, ...
... VLF- og radiometriske helikoptermålinger 4) Gravimetri. Regional geofysisk og geologisk tolkning av Høgtuva- og Sjona- ...
Thirty-one selected localities are brefly described along a traverse from Porsangerfjorden to Tanafjorden. The localities provide a general impression of representative rock types and their deformation in the Gaissa and Lakse- fjord Nappe Complex, as well as the mylonitic rocks in the basal thrust of the overlying Kalak Nappe Complex. Attention is paid to the stromatolite biostromes in the Porsanger dolomite.
... Alvar 0800-3416 96.145 Core drilling at Gjedde Lake and regional structural geological investigations in Pasvik, North Norway ...
... på Skogerholmen i Bærum. Konferansen Geologi i miljø- og arealplanlegging blir arrangert i Oslo 24. og 25. ... arbeidsgiverorganisasjon (KS) trekker vi nå inn behovet for geologi i planprosessene, forteller avdelingsdirektør Berit Forbord Moen ved ...
The report is a guidebook for a four day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18.-22.Aug.1997. The first day of the excursion will visit localities in the Caledonian Nappes at Oppdal, and then continue over Sogne- fjell to Sogndal with stops along the contacts to the Jotun Nappe and in the nappe itself. The second day the excursion will continue through the Western Gneiss Region to Måløy with several stops in the Proterozoic gneisses.
Forkortet: The permian Oslo Field contains a large number of interestin magnetic anomalies associated with magmatic rock bodies (lavas, dikes, calderas, and plutons). The area is characterized by large-scale circular to elliptical anomalies related to calderas and plutons, and by linear magnetic anomalies of various trends.
... survey in three parts (1) complete an inventory of the regional geochemical mapping thus far done in all WEGS countries (1988-89), (2) ... the results of the orientation survey indicate that a joint regional geochemical mapping of Western Europe is warranted, the following ...
... Spitsbergen: Structure of the basement and implication for regional geology. ...
All available information on the most important metal- and diamond deposits in the Arctic has been assembled in a book (accompanied by a map) and in a database.
... over kalksteinsforekomster i GEOS-området (Geologi i Oslo-regionen) ...
Datagrunnlaget for tolkningen har vært: 1) Geologiske blotningskart samt en tektonostratigrafisk tolkning av disse 2) Petrofysikk: 2600 in situ susceptibilitetsmålinger, 370 bergartsprøver målt på susceptibilitet, tetthet og remanens. 3) Magnetiske og elektromagnetiske helikoptermålinger. 4) Gravimetriske bakkemålinger.
Lineament patterns in the coast-region from Lofoten to Loppa, is investigated. Exposure of fault-rocks show a variety of modes of deformation from ductile to brittle.Relative movements are indicated in some places, showing small strike-slip components and large vertical components. The area represents an elevated substratum for post-Caledonian basin-sediments.
The aim of this study was to determine the link between structural geology and the hydrogeological system of the Numedalen valley from Kongsberg to Hvittingfoss (Buskerud county) within the framework of the GEOS program. Three main geological units are presented: (1) Precambrian basement, (2) Late Caledonian sedimentary fold-and-thrust belt and (3) Premian Oslo Rift, all having a very low porosity and intrinsic permeability.
Statens Vegvesen i Møre og Romsdal planlegger bygging av en undersjøisk tunnel, kalt Averøytunnelen, mellom Stavnes i Averøy kommune og Tjørnvikneset-Klubb- neset i Kristiansund kommune. I denne sammenheng har Norges geologiske under- søkelse foretatt en regionalgeologisk vurdering av forholdene i området for den undersjøiske tunnelen.
In the investigated area three formations can be distinguished: a. charnokitic rocks, which can be subdivided into mainly massive and mainly branded charnokitic migmatites b. garnetiferous migmatites c. glacial deposits Ore-bearing rocks are found only in garnetiferous migmatites. Se også dokument merket NH 231B: Additional report with revised map, 1972
Se NH 231F for oppdatert rapport pr. 1972
... miljøer tildels går på tvers av geologiske hovedenheter. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. Del II. ...
Statens vegvesen i Møre og Romsdal planlegger bygging av en undersjøisk tunnel, kalt Eiksundsambandet, mellom Eiksund i Ulstein kommune og Berknes- halvøya med påhugg enten i Ørtsta eller Volda kommune. I denne sammenheng har Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretatt en regionalgeologisk vurdering av området for den undersjøiske tunnelen.
The Bamble Sector (Arendal-Bamble region) of the Fennoscandian Shield in S. Norway is affected by metasomatic processes related to large-scale fluid migration during Sveconorwegian (Grenvillian) tectonothermal events. In some areas such as at Ødegårdens verk, pervasive fluid infiltration has transformed gabbroic amphibolites into a characteristic scapolite-hornblende rock (ødegårdite).
Timely identification of subsidence is important in order to ensure that remediation efforts are successful. Even if subsidence cannot be prevented or stopped, it must be accounted for in new construction planning. Identification and monitoring of ground deformation can be accomplished using, a number of surveying techniques. Levelling and GPS are both expensive and the number of benchmarks that can be controlled is limited.
... godkjenne. Her blir det lagt vekt på at området skal ha geologi og geologisk arv av internasjonal viktighet, samtidig som ... er potente greier. Det lærte vi alt om i sommer. Potent geologi i parken ...
Ingen slipper unna geologien. Den var der før oss mennesker, og alt liv på jorda har til alle tider måttet ta hensyn til den og tilpasse seg etter hvert som geologien endrer på seg.
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies.
Denne geologiske ordlista er hentet fra boka "Geologien i Narvik" utgitt av NGU i 1995.
Rapporten gir et sammendrag av en sammenstilling av hovedelement analysedata og annen geologisk og geografisk informasjon om eklogittbergarter på Vest- landet. Hele materialet foreligger på diskett i form av 3 Lotus (wk 1) tabeller.
Datagrunnlaget for denne tolkninga har vært: 1) Geologiske blotningskart samt en tektonostratigrafisk tolkning av disse, 2) Petrofysikk: 6000 in-situ susceptibilitetsmålinger, 1200 bergartsprøver målt på susceptibilitet, tetthet og remanens, 3) Magnetiske og elektromagnetiske helikoptermålinger og 4) Gravimetriske bakkemålinger.
I rapporten presenteres 23 frekvensfordelingsdiagrammer for in-situ målt magnetisk susceptibilitet med en diskusjon av måleresultatene. Videre fram- legges 14 modellberegnede magnetiske profiler, geologiske tolkninger til disse, samt en detaljert tolkning av magnetiske strukturer og elektro- magnetiske ledere (kart nr.3).
... Bordvedåga-forekomsten, analyser fra Be-mineraliseringer og regional geologi i Høgtuva-området ...
... det gjelder mikroblokkletingen se NGU Rapport nr. 620 B. Regional malmleting Caskias grønnsteinsområde (Oppfølging av ...

Sider