Innholdstype

Fagområde

Publiseringsår

Publikasjonstype

Fylke

10307 resultater
Jordas atmosfære ble ikke rik på oksygen ved en enkelt hendelse, snarere gjennom en serie episoder over flere hundre millioner år. Det mener forskere som har gransket borekjerner fra grunnfjellet i nordvest-Russland.
NGU planlegger å flytte datarom fredag 17. januar og lørdag 18. januar. Det betyr at alle våre tjenester er utilgjengelige i denne perioden, med start fredag kl 16.00.
MAREANO-programmet har gjennomført omfattende kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene.
Leka er kåret til landets geologiske nasjonalmonument. I en landsomfattende avstemning med over 17.000 stemmer trakk øya lengst nord i Nord-Trøndelag det lengste strået.
Hva består grunnen av, og hvilken styrke og bæreevne har den? Svaret på dette kartlegges med geotekniske metoder. Mye og kritisk informasjon kan hentes ut av hull i bakken.
Aldri før har NGU hatt så stor aktivitet i luften så sent på året. I midten av november driver mannskap på to helikoptre og tre fly fremdeles med innsamling av geofysiske data.
Passive marginer finnes langs randen til kontinenter som har sprukket opp og blitt adskilt av hav. De er blant verdens største produsenter av olje og gass og er mye studert av geologer.

Datasettet viser om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Datasettet dekker utvalgte kyst- og fjordområder, og kan anvendes som underlag for areal- og miljøplanlegging. Detaljnivået på datasettet tilsier bruk i kartmålestokk 1:10 000 - 1:50 000.

Årets TV-aksjon, hvor Kirkens Nødhjelp setter søkelys på vannleting, engasjerer grunnvannsekspertene på NGU. Atle Dagestad har selv vært med på jakten etter grunnvann i Afrika.
Naturstein produseres ved å dele opp berget i store blokker. Deretter deles blokkene opp til plater eller emner.
Ved hjelp av varmestrømmålinger bestemmer man temperaturen i jordskorpa og litosfæren.
Noen geologer klarer ikke å holde seg unna faget selv midt i byen under lørdagshandelen. Det er jo så mye fin stein i bygningene!
Økende internasjonal etterspørsel og skjerpede kvalitetskrav har ført til økt eksport av byggeråstoffer fra Norge fra 1962 og fram til i dag.
NGU utfører elektromagnetiske målinger både fra helikopter, på bakken og i eldre tider også i borehull.
NGU har et nært samarbeid med oljeindustrien for å kartlegge kontinentalsokkelens oppbygging og geologiske utvikling. Dette er data som oljeindustrien trenger for å kunne lete etter olje og gass.
Vi har en liten steinrekord i Trondheim; nemlig den første helsteinsbygningen i Norden i moderne tid.
Adresse: Kongensgate 99 Arkitekt: Eugene Sissenére Byggeår/periode: 1887-1889
Børsen, Trondheim Adresse: Kongensgate 8 Arkitekt(er): H. E. Schirmer & W. Von Hanno Byggeår/periode: 1863
Elektriske målemetoder benytter den elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser.
Kanskje Jan Zalasiewicz får rett? Om hundre millioner år vil det eneste sporet etter vår tid være en tynn og særegen stripe, dypt nede i mektige pakker med sedimenter?
For 400 millioner år siden, lå Norge plassert i tropene. Med tiden, har Norge sakte beveget seg nordover.
I vår har NGU gjort seg tilgjengelig på nettsamfunnet Facebook og videonettstedet YouTube. - Nå er det opp til nettbrukerne å skape liv på NGU-sidene, sier kommunikasjonslagets leder Gudmund Løvø.
MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.
Tynnslip er svært viktige preparater for NGUs forskere, spesielt for de som studerer prosesser i fast fjell. Tynnslip er svært tynne flak av stein som er limt fast på glassplater.
Siden er under utabeidelse
1.1.2014 overtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ansvaret for fem temadatasett knyttet til skred og kvikkleire.
NGU-dagen 2014 hadde et rikholdig program. Her kan du laste ned alle foredragene som pdf-filer, eller du kan se video.
Sporelementer i fiskeskjell kan i framtida gjøre det mulig å spore vill-laks tilbake til sin barndoms elv, og rømt oppdrettsfisk tilbake til settefiskanlegget.
NIASSA, Mosambik: Det er lange avstander på landsbygda i Niassa-provinsen. Vegen er en stripe rustrød sand som bølger seg gjennom det slake landskapet.
NIASSA, Mosambik: Berggrunnen i det nordlige Mosambik er dominert av proterosoiske gneiser som ble dannet for 1100-900 millioner år siden.
NIASSA, Mosambik: Det er hett som i helvete på bredden av Rio Lugenda i Niassa-provinsen nord i Mosambik denne formiddagen.
I gjennomsnitt bruker hver innbygger i Norge ett lastebillass med grus og pukk hvert år. Forbruket i Norge økte litt i 2004. Det ble også eksportert mer grus og pukk enn tidligere år.
Jordskorpen i deler av Norskehavet kan se annerledes ut enn man hittil har trodd. Det kan få betydning for vurderingen av olje- og gasspotensialet i de svært dype Vørings- og Mørebassengene vest for Haltenbanken.
Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til overvåking av de ustabile og skredutsatte fjellpartiene i Åkneset og Tafjord i Møre og Romsdal.
Detaljerte laboratoriestudier av prøver fra forkastningssoner på fastlandet i Trøndelag og Nordland skal lære forskerne mer om vår offshorehistorie. Temperaturhistorien i bergartene kan gi nye svar.
Hvilke er de vanligste mineralene på jorda, og hvilke er de vanligste på Gjøvik og i Drammensområdet?
Et nytt nummer i NGU-serien Bulletin, nummer 440 i rekken, kom ut ved årsskiftet.
NGU har nylig gitt ut boka "Building-stones of Ethiopia" i samarbeid med den geologiske undersøkelsen i Etiopia. Boka inneholder mange flotte fotografier, og den gir en kortfattet og enkel fremstilling av Etiopias geologi og historie

Sider