Ledige stillingar

Noregs geologiske undersøking (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn. Vi arbeider med geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databasar, forsking, informasjon og rådgjeving til det offentlege og til industrien. Vår verksemdsidé er Geologi for samfunnet. NGU har 206 tilsette frå 29 nasjonar, av dei er om lag 65 % forskarar. NGU har også eit eige offentleg fagbibliotek. Har du lyst til å bli ein av oss?

 

Det er for tiden ingen ledige stillinger.