Andre kart og data

Maringeologi

Geofysikk - trykte kart

Geofysikk - MINN-data (Mineralressurser i Nord-Norge)

Geokjemi - MINN-data

Geofysikk - MINS-data (Mineralressurser i Sør-Norge)

Geokjemi - MINS-data

Database for geologiske enheter i Norge (GENINO)

GPlates 

GPlates software can be downloaded from GPlates sourceforge

GPlates datasets