Dette er et NFR-finansiert prosjekt (2007-2010) under det Internasjonale Polaråret, IPY
Nyheter

SciencePub feltarbeid i Russland

SciencePub-gjengen fikk mer enn bare faglige utfordringer da de var på feltarbeid i Russland nylig. Her er en liten oppsummering.

av Ola Fredin

VAKKERT: Solnedgang over Dvina

I tre uker har Aurelien van Welden og Ola Fredin fra løsmasser og klimautvikling vært på feltarbeid i NV Russland. Vi har dekket et stort landareal, begynte langt borte i øst (ikke langt fra Uralfjellene) og arbeidet oss vestover til Vologda (650 km øst før St. Petersburg).

Vi har hatt to mål for øyet; gjenbesøke lokaliteter tidligere besøkt av NGUerne Eiliv Larsen, Astrid Lyså og eks-NGUer Maria Jensen for å videreutvikle dokumentasjon og prøvetaking. Det andre målet har vært feltsjekk av kvartære landformer og sedimenter som vi har kartlagt med bruk av fjernanalyse (satellittdata) i vinter.

I løpet av reisen har vi fått god bruk for ryggmuskulaturen, dels gjennom mange timers skaking og risting på dårlige russiske veier i varebil, og like viktig; all gravingen i sedimenter! Muskulaturen fikk også prøvd seg da vi måtte løfte varebilen opp av gjørma med hevestang.

Bortsett fra de verktøy som klassiske kvartærgeologer bruker (spade, skrape, kompass, notatbok,…) har vi også hatt god bruk for NGUs nyinnkjøpte utstyr for feltkartlegging. Vi har brukt en ”Toughbook”, laptop koblet til en GPS med data lastet in i Arcmap.

Med hjelp av dette utstyr samlet vi data rett in i GIS databasen, og like viktig, navigerte etter satellittbilde der russiske offisielle veikart ikke var tilstrekklig! Utstyret virket uten problemer i  tre ukers hardt feltarbeid!

Aurelien graver for å blottlegge kvartære sedimenter langt øst ved elven Vychegda.

Aurelien og Valery på vei mot en lokalitet.