Prosjektleder

Jochen Manfred Knies

Forsker
Telefon: 73904116

NORCRUST

Prøvetaking rundt en naturlig lekkasjesone nordvest for Svalbard.
NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts - er ledet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og finansiert av Norges forskningsråds PETROMAKS 2-program. Partnere er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima» ved Universitet i Tromsø, Migris AS, Statoil ASA, Lundin Norway AS og ENI Norge.

Prosjektet har som formål å studere naturlige lekkasjesoner i Norskehavet og Barentshavet med nye, innovative metoder. Ved å integrere geologisk og geokjemisk informasjon fra lekkasjesoner på havbunnen og underliggende reservoarer skal vi tidfeste når lekkasjene på havbunnen har skjedd, skille mellom grunn biogen og dyp termogen opprinnelse av hydrokarboner, og rekonstruere temperaturen hydrokarbonene er dannet under.

For å nå målet skal vi studere karbonatskorper som dannes under havbunnen i lekkasjesoner samt gassimpregnerte sedimenter, og prøveta gassen som observeres i vannkolonnen over lekkasjesoner. En video omkring en naturlig metanlekkasje nordvest av Svalbard viser prøvetaking på havbunnen (se videoen i høyre spalte). Målet er å få bedre kunnskap om hvordan hydrokarboner har blitt dannet, hvordan de har migrert og når de har nådd havbunnen. I NORCRUST skal vi kartlegge migrasjon og lekkasje av hydrokarboner og prøve å koble observasjonene sammen med underliggende reservoarer gjennom numerisk modellering av petroleumssystemer.

NORCRUST skal samarbeide med verdensledende forskningsinstitusjoner innenfor geokjemi av stabile isotoper, U-Th geokronologi, mineralogi og petrografi. Prosjektperioden går fra 2016 og ut 2020.