9. september 2008

Forurensning i flaskevann

Det er påvist forurensning av antimon i flaskevann. Det viser de første resultatene fra et stort europeisk prosjekt om grunnvannskvaliteten i drikkevann i Europa. Giftstoffet kommer fra flaskene som vannet er tappet på.

NGU-forsker Clemens Reimann og vannNGU-forsker Clemens Reimann leder prosjektet som skal sjekke variasjoner i grunnvannskvalitet over hele Europa. I Norge har det store flertallet overflatevann i vannkrana.NGU-forsker Clemens Reimann leder EuroGeoSurvey-prosjektet European Groundwater Geochemistry, som har jobbet fram resultatene. Målet med arbeidet er å lage et europeisk grunnvannsatlas, basert på analyser av kommersielt drikkevann fra hele Europa. Analyser av vann vil bli gjort på 70 forskjellige stoffer for å finne variasjon i den kjemiske sammensetningen av grunnvann i forskjellige deler av kontinentet.

Antimon i vannet

De første resultatene, som viser forhøyede konsentrasjoner av antimon, er gjort på drikkevann fra Tyskland. Verdiene er målt opp mot to mikrogram antimon per liter vann. Den såkalte grenseverdien, altså grensen for hva som er tillatt, er i Norge fem mikrogram per liter. 

- For å finne den naturlige variasjoner av forskjellige stoffer i grunnvannet, var det nødvendig for oss å vite om selve plastflaskene påvirker vannet. De resultatene vi har så langt er altså en bieffekt av den egentlige oppgaven, forteller forsker Clemens Reimann.

1500 flasker vann

Grunnvann tappet på flasker er lett tilgjengelig over hele Europa. I alt er det samlet 1500 flasker med vann som nå står lagret på laboratoriet i Tyskland. Analysene av vannprøvene er i full gang og resultatene av blant annet det norske vannet forventes å foreligge i løpet av november. Sluttproduktet - som altså er et atlas for europeisk grunnvannskvalitet - skal ferdigstilles i løpet av et par år.