Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

Nyhet
21.07.2017

Jordprøver forteller om Isdalskvinnen

Ved hjelp av landbruksjord og tannprøver kan etterforskerne si hvor Isdalskvinnen trolig kommer fra.
Nyhet
13.07.2017

Slik ble Nordland til

Geologer har i tre sommersesonger trålet nesten samtlige av Nordlands 40 kommuner. Nå skal det bli bok.
Blogg
06.06.2017

Derfor trenger vi bedre kart over den norske berggrunnen

Berggrunnen forteller en tre milliarder år lang historie om hvordan landet vårt har blitt til.
UNDERVISNING
04.07.2017

Enkle geologiske kart

Lett å forstå. Her finner du forenklede geologiske kart over Trondheim til bruk i undervisning.
Årsmelding 2016
08.05.2017

NGU sine løyndomar

Les Løyndomane. Vår nye årsmelding inneheld ei rekkje gode historiar frå året som gjekk.
NY BOK
18.01.2017

Marint bokverk med 40 NGU-bidrag

NGU er sterkt til stede i et nytt marint atlas, utgitt av Geological Society of London.

Prosjekter

Illustrasjonsbilde for prosjekt

NORCRUST

NORCRUST – Norwegian margin fluid systems and methane derived carbonate crusts - er ledet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og finansiert av Norges forskningsråds PETROMAKS 2-program. Partnere er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima» ved Universitet i Tromsø, Migris AS, Statoil ASA, Lundin Norway AS og ENI Norge.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Nordland blir til

Prosjektet Nordland blir til startet i 2015 som et treårlig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune, med Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet som partnere.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

Mineralressursene i Arktis

All tilgjengelig informasjon om de viktigste metall- og diamantforekomstene i Arktis, nord for 60. breddegrad, er samlet og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

MAREANO

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Illustrasjonsbilde for prosjekt

CAGE

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima.