Hva er en borkjerne?

En borkjerne er en sylindrisk prøve som er boret ut av fast fjell.

Kjerneboring MofjelletPRØVETAR: Kjerneboring på Mofjellet i Rana i 2008. Foto: Terje Bjerkgård/NGU.

Den vanligste metoden er å bore med en terrenggående borerigg som er operert av 1-2 mann. Kjernene har vanligvis en diameter på 30-50 mm og har en lengde varierende fra noen få til mange hundre meter, i blant over 1000 meter.

Kjernene blir lagt i spesielle merkede kasser, hvor en kasse vanligvis inneholder 10 1-meters prøver. Vanligvis foretar en geolog den første inspeksjonen av borekjernene på borestedet, og lager en borelogg. Loggen inneholder nøyaktig lokalitet med koordinater, borehullets retning og vinkel, kjernens totale lengde, samt geologisk beskrivelse.

Når kjernekassene legges ut på lange rullebord, får man et godt inntrykk av hvordan bergarten varierer i dypet. Deretter kan man ta prøver alt etter hvilket formål man ønsker å undersøke.

Prøver kan tas på flere måter, alt etter formålet. Ønsker man for eksempel å gjøre kjemiske analyser er det vanlig å sage kjernen på langs med diamantsag. Den ene halvparten av kjernen kan da analyseres ved et laboratorium.  Det er et prinsipp ved NBPS at minst ¼ av prøvematerialet skal bevares.