Innkjøpssamarbeid ved NGU

NGU er tilknyttet Sør- Trøndelag fylkeskommunes (STFKs) innkjøpsordning. Samarbeidet sikrer NGU tilgang til STFKs sentrale ramme- og rabattavtaler. Dette gir større forhandlingsvolum, noe som igjen gir bedre avtaler.

NGU er forpliktet til å benytte alle relevante avtaler i innkjøpsordningen.

Tilknytningsavtalen sikrer også NGU retten til å benytte STFKs kompetanse og erfaring med offentlige innkjøp.