Gjeldende avtaler

På denne siden finner du en ovesikt over gjeldende innkjøpsavtaler for NGU.

Oversikt over NGUs gjeldende avtaler
Avtaleområde Leverandør Kontraktstype Avtaleperiode løper til Gjenstående opsjoner i år
Annonsering i aviser Adresseavisen  Rammeavtale 31.12.2013
Arbeidstøy Tools AS Rammeavtale 30.06.2014 1 + 1
Avfallshåndtering

Retura TRV AS

Rammavtale

30.11.2014

1

Bankkorttjenester

DnB bank

Rammeavtale

01.05.2015

Banktjenester

DnB bank

Rammeavtale

31.12.2013

 
Bedriftshelsetjenester

Stamina HOT

Rammeavtale

31.08.2013

3 + 1

Data / IT- utstyr

  Oracle 

Rammeavtale

evigvarende - må sies opp

 
 
Data / IT- utstyr

Dell

Rammeavtale

evigvarende - må sies opp

 
 
Data/ IT konsulenttjenester

Atea AS

Rammeavtale

31.05.2015

1 + 1

Økonomi og lønns- og personalsystem Agresso Rammeavtale

evigvarende - må sies opp

 

Drikkevannskjølere og -flasker m / etikett

Waterlogic Skandinavia AS

Rammeavtale

01.05.2013

1 + 1

Drivstoff og fyringsolje (pumpe og bulk + biodiesel) Esso Norge AS Rammeavtale 31.10.2014 1 + 1
Drivstoff og fyringsolje (pumpe og bulk + biodiesel) Norske Shell AS Rammeavtale 31.10.2014 1 + 1
Drivstoff og fyringsolje (pumpe og bulk + biodiesel) Statoil Norge AS Rammeavtale 31.10.2014 1 + 1
Flybuss Oslo Lufthavn SAS Transportservice, SAS Flybussen Rabattavtale      
Flyreiser SAS Rammeavtale 31.12.2012 1 + 1
Gardiner / tekstiler Myhr Interiør AS Rabattavtale
Gardiner / tekstiler

Ulven Interiør AS

Rabattavtale

Hotellavtale Choice Hotels Scandinavia Rammeavtale 30.06.2014 1 + 1
Hotellavtale Radisson SAS Hotel Rammeavtale 30.06.2014 1 + 1
Hotellavtale Norlandia Hotels & Resorts Rammeavtale 30.06.2014 1 + 1
Hotellavtale Rica Hotels ASA Rammeavtale 30.06.2014 1 + 1
Hotellavtale Scandic Hotels AS Rammeavtale 30.06.2014 1 + 1
Hotellavtale Thon Hotels Rammeavtale 30.06.2014 1 + 1
Kantine, catering og automatdrift

De 3 Stuer Kantiner

Rammeavtale

31.07.2015

1 + 1

IKT-konsulenttjenester

Norsk Data Senter

Rammeavtale

31.03.2013

1 + 1

IKT-konsulenttjenester

EEG 13 AS

Rammeavtale

01.03.2013

1 + 1

IKT-konsulenttjenester

Bouvet ASA

Rammeavtale

02.03.2013

1 + 1

Kontormøbler og inventar

Kinnarps AS

Rammeavtale

28.02.2015

1 + 1

Kontormøbler og inventar

EFG-Hov - Dokka AS

Rammeavtale

28.02.2015

1 + 1

Kontormøbler og inventar

Fagerhaug&Olstad

Rammeavtale

28.02.2015

1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Ørland kysthotell

Rammeavtale

29.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Prinsen hotell

Rammeavtale

28.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Scandic hotell Solsiden

Rammeavtale

29.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Hotell Frøya

Rammeavtale

29.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Bergstadens hotell

Rammeavtale

29.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Bårdshaug herregård

Rammeavtale

29.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Selbusjøen hotell og gjestegård

Rammeavtale

29.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Quality hotell Oppdal

Rammeavtale

29.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Rica Nidelven hotell

Rammeavtale

29.02.2016


1 + 1

Kurs- og konferanseopphold i Midt-Norge

Nova hotell kurs og konferanse

Rammeavtale

29.02.2016 


1 + 1

Papir- og plastartikler, div. inkontinensprodukter Norengros Trøndelag Engros Rammeavtale 30.09.2012 1 + 1
Laboratorieartikler, kjemikalier og utstyr

HECO laboratorieutstyr AS

Rammeavtale

30.06.2017

1

Laboratorieartikler, kjemikalier og utstyr

Chiron AS

Rammeavtale

30.06.2017

1

Laboratorieartikler, kjemikalier og utstyr

Sarstedt AS

Rammeavtale

30.06.2017

1

Laboratorieartikler, kjemikalier og utstyr

VWR International AS

Rammeavtale

30.06.2017

1

Laboratorieartikler, kjemikalier og utstyr Saveen & Werner AS Rammeavtale

30.06.2017

1
Laboratorieartikler, kjemikalier og utstyr

Ivar Holte AS

Rammeavtale

30.06.2017

1

Laboratorieartikler, kjemikalier og utstyr

Matriks AS

Rammeavtale

30.06.2017

1

Laboratorieartikler, kjemikalier og utstyr Fisher Scientific ASS Rammeavtale

15.03.2013

1
Kredittkort / betalingskort MasterCard Rammeavtale evigvarende - må sies opp  1
Kredittkort / betalingskort Diners Club Norge AS Rabattavtale evigvarende - må sies opp
Leiebiltjenester Europcar Rammeavtale 14.11.2013 1 + 1
Maskiner og verktøy Albert E. Olsen AS Rammeavtale 30.11.2009 1 + 1
Papir og plastartikler, div. inkontinensprodukter Norengros Ødegaard  Engros AS Rammeavtale 30.09.2012 1 + 1
Papir og plastartikler, div. inkontinensprodukter Staples Norway AS Rammeavtale

30.09.2014

1 + 1

Papir og plastartikler, div. inkontinensprodukter K.C. Knudsen AS Rammeavtale

30.09.2012


1 + 1

Reisebyråtjenester Berg-Hansen Rammeavtale 31.12.2014 1
Servigas

Air Liquide

Rammeavtale

31.12.2014


Telefonitjenester

Telenor Telecom Solutions AS, Region Midt- Norge

Rammeavtale 30.06.2013 1 + 1
Togreiser

NSB AS

Rabattavtale

   
Transporttjenester

Schenker Norge AS

Parallell rammeavtale

21.08.2013


1

Vikar- og konsulenttjenester

Manpower AS

Rammeavtale

31.12.2013


1 + 1

Vikar- og konsulenttjenester Fremo bemanning Rammeavtale

31.12.2013


1 + 1

Helikoptertjenester

Fonnafly AS

Rammeavtale

31.12.2014

Helikoptertjenester

Heliscan

Rammeavtale

31.12.2014

Helikoptertjenester

Airlift

Rammeavtale

31.12.2014

Helikoptertjenester

Euroflights

Rammeavtale

31.12.2014

Helikoptertjenester

Fjord Helikopter

Rammeavtale

31.12.2014

Renholdstjenester

ISS

Rammeavtale

30.06.2013

1 + 1

Avtale om GIS-lisenser

Geosoft Europe

Rammeavtale

31.10.2013

Økonomisystem og lønns- og personalsystem

Agresso

Rammeavtale

31.12.2013

 2+ 2

Trelast og byggevarer

E.A.Smith Bygg AS

Rammeavtale

20.10.2015

 1 + 1