Om Special Publication

Engelskspråklig serie som inneholder hovedsakelig tematiske artikkel-samlinger eller monografier.

Special publication er engelskspråklig, og inneholder vitenskapelige artikler og monografier med et felles tema. Alle Special publications (etter no. 11) gjennomgår full fagfellevurdering.

Priser varierer med omfang. Det kan tegnes abonnement på serien, da innvilges en rabatt på 30% i forhold til normalpris. Elektroniske versjoner av Special publication kan lastes ned gratis.

Redaktør: Trond Slagstad
ISSN 0801-5961 (trykt utgave)
ISSN 2387-3159 (online utgave fra no. 11, 2008)