Om Special Publication

Engelskspråklig serie som inneholder hovedsakelig konferanse-artikler / foredrag og ekskursjonsguider.

Special publication er engelskspråklig, og inneholder foredrag og rapporter fra større møter og symposier om norsk og internasjonal geologi, ekskursjonsguider, og i noen tilfeller vitenskapelige artikler med et felles tema.

Priser varierer med omfang. Det kan tegnes abonnement på serien, da innvilges en rabatt på 30% i forhold til normalpris.

Redaktør: Trond Slagstad
ISSN 0801-5961