Geologi i miljø- og arealplanleggingen

NGU inviterer til konferanse i Oslo om geologi i miljø og arealplanlegging. Konferansen avvikles 4. juni. Deltakelse er gratis.

Bærekraftig samfunnsutvikling er et viktig mål for kommunene. Nå trekker NGU inn behovet for geologi i planprosessene, setter søkelyset på mulighetene som ressursgrunnlaget gir, og ser nærmere på begrep som risiko og aktsomhet. NGU utvikler brukervennlige karttjenester på nett og ønsker at de skal bli mer brukt i kommunale planprosesser.

Hovedmålet for NGUs prioriteringer i Oslo-regionen er å utvikle fremtidsrettet geologisk informasjon på web, tilpasset brukernes behov. Gjennom en direkte dialog med kommunene ønsker vi tilbakemeldinger som skal brukes i NGUs videre arbeid i Osloregionen. Konferansen skal primært være en arena for informasjons- og erfaringsutveksling mellom ledere, arealplanleggere, representanter for teknisk etat, byggesakskontor og IKT-GIS ansvarlige i ulike kommunale virksomheter, i tillegg til konsulentselskap, fylkes- og statsetater.

Vel møtt til konferanse på Rica Victoria Hotel - påmeldingsfrist er 4. mai.
Klikk her for påmelding

Last ned programmet for konferansen her

Kontakt