Geofarer og jordobservasjon

Reginald Hermanns

Lagleder
Telefon: (+47) 73904181

Laget for geofarer og jordobservasjon arbeider med skred som samfunnsproblem innenfor en rekke områder knyttet til skredkartlegging, forvalting og forskning. Arbeidet er hovedsakelig finansiert av Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE). Laget er en internasjonal gruppe med forskere fra totalt åtte land fra tre kontinenter. Medlemmene har flere års erfaring fra ulike felt innen geovitenskap, blant annet kvartærgeologi, strukturgeologi, fjernanalyse, ingeniørgeologi, geoteknikk, sedimentologi og samfunnsvitenskap. Innen forskning deltar laget i ulike forskningsprosjekter. Hovedfokuset med forskningen er bedre forståelse av skred og skredprosesser. Hvert år er flere sommerstudenter ansatt på laget, noe som innebærer tett samarbeid både på kontoret og under feltarbeid. En rekke master- og doktorgradsprosjekter er tilknyttet gruppen. Laget har en solid og høy produksjon innen vitenskapelige journaler, bøker, og både deltar og organiserer internasjonale konferanser.

Anne Liinamaa-Dehls

Seniorkonsulent
Telefon: (+47) 73904040

Gro Sandøy

Forsker
Telefon: (+47) 73904459

Inger-Lise Solberg

Forsker
Telefon: (+47) 73904151

Ivanna Penna

Forsker
Telefon:

John Dehls

Forsker
Telefon: (+47) 73904454

Kari Sletten

Forsker
Telefon: (+47) 73904147

Knut Stalsberg

Forsker
Telefon: 90135701

Lena Rubensdotter

Forsker
Telefon: (+47) 73904139

Marie Bredal

Forsker
Telefon: 73904488

Marie Keiding

Forsker
Telefon: 73904488

Martina Böhme

Forsker
Telefon: (+47) 73904242

Odd André Morken

Forsker
Telefon: 73904156

Paula Hilger

Stipendiat
Telefon:

Pierrick Nicolet

Forsker
Telefon:

Raymond Eilertsen

Forsker
Telefon: 48105532

Thierry Oppikofer

Forsker
Telefon: (+47) 73904189