Trykte kart

NGUs trykte kart er tilgjengelige i vår kartkatalog. Kartene finnes i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk.

Fullstendig oversikt over våre trykte kart finner du her.