Kartinnsyn

OBS! Du kan de nærmeste dagene og ukene oppleve feil og/eller ustabilitet på våre kartsider. Årsaken er sammenslåing av flere kommuner og innføring av nye kommunenummer ved årsskiftet. NGU arbeider med saken.

På denne siden finner du i all hovedsak våre innsynsløsninger, men du finner også løsninger som gjør deg i stand til å søke i databasene våre og lenker til metadata. På NGU utvikler og vedlikeholder vi mange kartinnsyn som viser våre digitale kart og informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser, grunnvann og mye mer. Løsningene viser ferdig sammenstilte temakart med bakgrunnskart og annen informasjon.

Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Fagområde Applikasjon Beskr. Lenke Gml. lenke Forhåndsvis Søk Metadata
Berggrunnsgeologi, B... Arealinformasjon
Berggrunnsgeologi Berggrunn
Berggrunnsgeologi Geokronologi
Berggrunnsgeologi, B... Geologien i min kommune
Berggrunnsgeologi, B... Geologisk arv
Berggrunnsgeologi Radon aktsomhet