Registrere brønner og grunnvannsrapporter

Her innrapporteres oppgavepliktige brønner og grunnvannsrapporter til den nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge. Forskriften trådte i kraft 1. januar 1997, og oppgaveplikten gjelder for de som utfører brønnboring eller grunnvannsundersøkelser.

NB: Varsel om nedetid! NGU skal foreta en større endring som vil resultere i at Brønnreg er ute av drift fra fredag 14. desember. Det forventes at systemet skal være oppe i løpet av mandag 17. desember. Vi beklager ulemper dette måtte medføre.