IAH Norge

IAH Norge er en del av den internasjonale organisasjonen av hydrogeologer. IAH har som mål å fremme forståelsen om beskyttelse og bruken av grunnvannsressursene over hele verden. IAH har over 4000 medlemmer som jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt grunnvannsproblemer, samt samarbeide med nasjonale og internasjonale organer for å fremme bruken av grunnvann og sikre tilgang til trygt drikkevann.