Verdensarv

UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, har gitt blant andre Bergstaden Røros, Vega, Geirangerfjorden og Nærøyfjorden status som verdensarvområder.
Fra Geirangerfjorden. Foto: Per Eide

Verdsarvstatusen innebærer er ikke en ny form for vern, men gir et ekstra kvalitetsstempel til området og en eksklusiv internasjonal status. Det er likevel et krav at et verdsarvområde må være underlagt et nasjonalt vernevedtak. Felles for disse verdensarvstedene er at de kan spores tilbake til unike geologiske historier, om samfunn som ble bygget rundt utnyttelse av geologiske ressurser og utforming av landskapet vårt.

NGU har vært med i arbeidet med å utarbeide søknadene om verdensarvstatus for Vegaøyene og det vestnorske fjordlandskapet. På begge disse stedene er den geologiske historien viktig for å forstå områdene.

Det vestnorske fjordlandskapet ble skapt av isbreenes kjempekrefter, og denne spektakulære historien er blant annet presentert i en naturdokumentar på NRK om verdensarvområdet i Geiranger / Nærøyfjorden.