Geoparker

Noen steder har en så spennende geologisk historie å fortelle at den utgjør et reisemål i seg selv. UNESCO støtter og koordinerer utnevnelsen av Globale Geoparker. Denne statusen oppnås gjennom en streng søknads- og evalueringsprosess til områder med spesiell geologi som er verd å ta vare på og vise fram for interesserte.
Fra Blåfjell gruver i Magma geopark.

Mer enn 100 steder over store deler av verden har til nå oppnådd status som Global Geopark. Her kan du oppleve enestående geologiske landskaper og fenomener på godt tilrettelagte turstier. I Norge har vi for tiden to globale geoparker. Den første, Gea Norvegica geopark, ble godkjent i 2007 og omfatter åtte kommuner i Telemark og Vestfold fylker. Parken var først ute i hele Skandinavia med et slikt stempel, og området har et geologisk mangfold som er unikt i europeisk målestokk.

I mars 2010 godkjente UNESCO Norges andre geopark, Magma geopark, i Rogaland. Den ligger i området Dalane og Flekkefjord, et unikt landskap skapt av særegne størkningsbergarter som ble dannet for nesten en milliard år siden.

Det er flere områder i Norge som i nær framtid kan bli globale geoparker. Først ute er Trollfjell Geopark i Nordland og Nord-Trøndelag. Det er også andre initiativer i Nordland, Hedmark og på Vestlandet.

Geoparkenes formål er å stimulere helhetlig forvaltning av naturarven, formidle den gjennom bærekraftig turisme og utdanning og vise båndene mellom natur og kultur. Hvorfor ikke legge ferien til en geopark? Mer om geoparker finner du på nettsidene til Global Geoparks Network eller hos UNESCO.

NGU bidrar til å kvalitetssikre geologisk informasjon i de norske geoparkene. I tillegg arbeider vi med å etablere et geoparknettverk som skal fungere som en møteplass for geoparker og andre prosjekter som jobber med å tilrettelegge geologiske attraksjoner for reiselivet. Nettverket utgir også et nyhetsbrev.

For en komplett oversikt over UNESCOs anerkjente geoparker, se her: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/