NewsMore news »

 • Tester ny teknologi på fjordbunnen

  (12.01.15)

  AGDENES: Blant dumpede bomber og granater på 600 meters dyp ved utløpet av Trondheimsfjorden tester forskere ny undervannsteknologi. Målet er å lettere avsløre hva som ligger på bunnen - og hva det består av.

 • NGU med ny grafisk profil

  (06.01.15)

  NGU endrer logo og grafisk profil. Norges geologiske undersøkelse ønsker med de nye grepene å føre stolte historiske tradisjoner inn i framtida.

 • Sanddyner på store djup

  (19.12.14)

  På kartleggingstokt i Barentshavet, oppdaga geologane sanddyner heilt ned på 800 meters djup på kontinentalskråninga. Funnet sette i gang ei forsking som viser større variasjonar i straumforholda enn ein tidlegare var klar over.

 
Last publications
Beskrivelse til kvartærgeologisk kartblad Fauske 2129 IV - M 1:50 000
Organic soil geochemistry in Nord-Trøndelag and Fosen
Ressursregnskap for grus og pukk i Hordaland 2013
More publications »
In Focus

NGU

  
New NGU-logo

Download logo

 

International Conference
on Arctic Margins

ICAM 2015

Mineral resources
in Norway 2013

Download pdf

The Mineral Industry

Read the strategy here

Strategic Plan 2012-2015

Geology for society

Ask-A-Geologist

Do you have a question about Norwegian geology?

Send us your question