NewsMore news »

 • Sanddyner på store djup

  (19.12.14)

  På kartleggingstokt i Barentshavet, oppdaga geologane sanddyner heilt ned på 800 meters djup på kontinentalskråninga. Funnet sette i gang ei forsking som viser større variasjonar i straumforholda enn ein tidlegare var klar over.

 • På jakt etter Bergen si kjemiske historie

  (17.12.14)

  Lille Lungegårdsvannet er i dag ei perle midt i Bergen sentrum. Men før var det byen sin kloakk- og avfallsplass. NGU-geolog Malin Andersson har undersøkt vassbotnens kjemi, og den fortel ei historie om menneskelig forureining gjennom mange hundreår.

 • God miljøtilstand i havet

  (16.12.14)

  På kontinentalsokkelen arkiveres tungmetaller i sedimentene på havbunnen. NGUs undersøkelser av sedimentene i Norskehavet og Barentshavet viser at det er spor etter menneskelig aktivitet de siste 150 årene. Men i det store og hele er miljøtilstanden god i disse havområdene.

 
Last publications
Georadarmålinger for løsmassekartlegging i Roan kommune, Sør-Trøndelag
Geochemical data from Hattfjelldal
Modelling water content and soil temperature in unsaturated urban deposits at Bryggen, Bergen
More publications »
In Focus

International Conference
on Arctic Margins

ICAM 2015

 

Mineral resources
in Norway 2013

Download pdf

Annual report

Read or download 

Geochemical mapping
of agricultural and
grazing land soil

The European GEMAS project 

The Mineral Industry

Read the strategy here

Join the NGU-team

Vacant positions

Strategic Plan 2012-2015

Geology for society

Ask-A-Geologist

Do you have a question about Norwegian geology?

Send us your question