NewsMore news »

 • Leitar etter grafitt med straum

  (20.11.14)

  NGU-ingeniør Einar Dalsegg festar ein kabel i ein bergnabb ved Nordværnes i Nordland. Snart skal han sende straum gjennom fjellet, og soleis få nye svar om grafitten som ligg gøymt her.

 • Biotoper på kart

  (13.11.14)

  Et nytt biotopkart for havområder utenfor Troms og Finnmark er nå tilgjengelig på  kart. Området inkluderer Troms III og Eggakanten til Vest-Finnmark.

 • - Tryggere samfunn med EU-satellitt

  (06.11.14)

  Overvåkingssatellitten Sentinel-1 i EUs Copernicus-program sørger for en landsdekkende kartlegging av skredutsatte områder. Nå ber fagfolk myndighetene om å opprettholde den norske deltakelsen i programmet.

 
Last publications
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey at Northern Senja in 2012, 2013 and 2014, Troms County
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey at Stjernøy, Finnmark County
Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet og Tidligere Omstridt område (TOO) - MAREANO
More publications »
In Focus

International Conference
on Arctic Margins

ICAM 2015

 

Mineral resources
in Norway 2013

Download pdf

Annual report

Read or download 

Geochemical mapping
of agricultural and
grazing land soil

The European GEMAS project 

The Mineral Industry

Read the strategy here

Join the NGU-team

Vacant positions

Strategic Plan 2012-2015

Geology for society

Ask-A-Geologist

Do you have a question about Norwegian geology?

Send us your question