NewsMore news »

 • Ingen endringar etter regjeringssemje

  (25.11.14)

  Det vart ikkje gjort endringar som påverkar NGU verksemd neste år under forhandlingane om statsbudsjett for 2015 mellom dei fire samarbeidspartia på Stortinget no i haust.

 • NGU-forsking omtala i ny bok

  (24.11.14)

  NGU-forskarane Per Terje Osmundsen og Tim Redfield meiner bevegelsar på kontinentalsokkelen har skapt den norske fjellheimen Teorien blir omtala i den nye boka «Det som ble Norge».

 • Leitar etter grafitt med straum

  (20.11.14)

  NGU-ingeniør Einar Dalsegg festar ein kabel i ein bergnabb ved Nordværnes i Nordland. Snart skal han sende straum gjennom fjellet, og soleis få nye svar om grafitten som ligg gøymt her.

 
Last publications
Los Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong
Mineral soil geochemistry in Nord-Trøndelag and Fosen
Bruk av kulemølle og micro-Deval for tilslagsmateriale til vegformål. En vurdering av kravspesifikasjonen.
More publications »
In Focus

International Conference
on Arctic Margins

ICAM 2015

 

Mineral resources
in Norway 2013

Download pdf

Annual report

Read or download 

Geochemical mapping
of agricultural and
grazing land soil

The European GEMAS project 

The Mineral Industry

Read the strategy here

Join the NGU-team

Vacant positions

Strategic Plan 2012-2015

Geology for society

Ask-A-Geologist

Do you have a question about Norwegian geology?

Send us your question