NewsMore news »

 • Overvåker skredfare fra ny satellitt

  (04.04.14)

  En ny satellitt i bane rundt Jorden skal gi enda bedre data for overvåking av skredfare og infrastruktur i Norge. Sentinel-1A ble nylig skutt opp fra romfartsbyen Kourou i Fransk Guyana.

 • Har kartlagt store områder med korallhauger

  (03.04.14)

  Ny kartlegging viser at store områder med hauger på havbunnen langs norskekysten kan bestå av levende eller døde koraller, såkalte bioklastiske sedimenter. Dette er viktig informasjon for forvaltning av menneskelig aktivitet som kan true økosystemene.

 • Vulkan åpnet havet

  (24.03.14)

  Et vulkanutbrudd dypt nede i mantelen varslet starten på dannelsen av Atlanterhavet mellom Norge og Grønland. Det viser Susanne Buiters forskning som nå er publisert i tidsskriftet Gondwana Research.

 
Last publications
Reprocessing and compilation of radiometrics data from Finnmark and northern Troms
Det 23. NGU-seminar om hydrogeologi og miljø, 11.-12. mars 2014. "Grunnvann i min kommune"
Helicopter-borne magnetic and radiometric geophysical survey in the Altevann area, Bardu and Målselv municipalities, Troms
More publications »
In Focus

Ocean Mining

Ocean Mining

Program and registration

Geochemical mapping
of agricultural and
grazing land soil

The European GEMAS project 

The Mineral Industry

Read the strategy here

Join the NGU-team

Vacant positions

Strategic Plan 2012-2015

Geology for society

Annual Report 2012

Useful for Norway

Ask-A-Geologist

Do you have a question about Norwegian geology?

Send us your question