Kartinnsyn

På denne siden finner du i all hovedsak våre innsynsløsninger, men du finner også løsninger som gjør deg i stand til å søke i databasene våre og lenker til metadata. På NGU så utvikler og vedlikeholder vi mange kartinnsyn som viser våre digitale kart og informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser, grunnvann og mye mer. Løsningene viser ferdig sammenstilte temakart med bakgrunnskart og annen informasjon.

Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Fagområde Applikasjon Beskr. Lenke Gml. lenke Forhåndsvis Søk Metadata
Berggrunnsgeologi, B... Arealinformasjon
Berggrunnsgeologi Berggrunn
Mineralressurser Bergrettigheter
Geofysikk Geofysisk database (Dragon)
Geokjemi Geokjemi
Berggrunnsgeologi Geokronologi
Berggrunnsgeologi, B... Geologien i min kommune
Berggrunnsgeologi, B... Geologisk arv
Geofysikk Geoscience portal
Grunnvann Grunnvannsborehull (Granada)
Byggeråstoffer Grus og pukk
Kvartærgeologi Kartkatalogen
Kvartærgeologi Løsmasser og marin grense
Maringeologi Maringeologi
Mineralressurser Mineralressurser
Grunnvann, Kvartærge... NADAG (Grunnundersøkelser)
Klima Permafrost - fastlandet
Klima Permafrost - Svalbard
Berggrunnsgeologi Radon aktsomhet
Skred Ustabile fjellparti