22.03.2019 / 08:30

Young  Trondhjemites 2019 

Young Trondhjemites 2019 er den fjerde konferansen for unge geoforskere. Konferansen holdes ved NGU og er et møtested for geofaglige studenter og unge geoforskere. Under Young Trondhjemites kan du dele din egen forskning og lære av andre samtidig som du utvider nettverket ditt.

Bli med for presentasjoner, workshoper, poster-utstilling og en sosial samling på kvelden som inkluderer middag. Det vil bli premiering av beste studentpresentasjon og-poster.

Viktig info: 

Når: 22.mars 2019

Hvor: Norges geologiske undersøkelse (NGU), Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim

Registrering: Åpner 7.januar 2019. Gratis registrering

Komité:  Mari Lie Arntsen (NGU), Marie Bredal (NGU), Tobias Himmler (NGU), Gro Sandøy (NGU), Trond Svånå Harstad (NTNU), og Eric James Ryan (NTNU).

Kontakt: YoungTrondhjemites@ngu.no

Følg oss på Facebook for oppdateringer:

Vi er takknemlige for støtten fra våre sponsorer