Start
29.11.2018 / 10:00

Slutt
30.11.2018 / 12:30

Lansering av InSAR Norge

Bildet viser gjennomsnittlig innsynkning fra 2015 til 2018 i Trondheim. Røde punkter viser størst innsynkning.

Norge er et veldig stabilt land. Eller er det? Faktisk er det slik at mange ting som ser ut til å være stabile, beveger seg selv om vi ikke merker det.

Bakken hever og senker seg med årstidene på grunn av endringer i temperatur og fuktighet. Bygninger, broer, veier og jernbaner forskyver seg og synker på grunn av dårlige grunnforhold. Fjellsider kryper sakte og rolig nedover i hundre- eller tusenvis av år før de kollapser katastrofalt. Som stigende globale temperaturer, er mange av disse endringene ørsmå; bare millimeter eller centimeter hvert år. Likevel kan den samlede effekten av disse bevegelsene over lang tid være katastrofale.

Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter lanserer InSAR Norge. Ved å bruke bilder som er tatt opp hver sjette dag av de europeiske Copernicus-programmets Sentinel-1-satellitter, kan vi nå måle og kontinuerlig overvåke disse bevegelsene  med nøyaktighet ned mot en millimeter per år på mer enn tre milliarder punkter i Norge. Denne tjenesten er gratis for alle; myndigheter, industri og innbyggere.

Dette seminaret er rettet mot alle fagfolk som kan være interessert i denne bredt anvendelige nye tjenesten for å overvåke bevegelsen av jordoverflaten; både naturlige og menneskeskapte. Seminaret vil fremheve potensialet av disse dataene. Du vil få mulighet til å møte teamet som har utviklet tjenesten, finne ut hvordan du kan få tak i og bruke data, se eksempler på hvordan de produseres, og oppdage hvordan disse data allereder blir brukt i de operative arbeidsflytene til mange organisasjoner.

Seminaret finner sted hos NGU i Leiv Eirikssons veg 39 i Trondheim.

Program

  • Torsdag, 29. november, 10:00 - 12:30 (på norsk)

Lansering av tjenesten, med fokus på statlige myndigheters anvendelser av data fra tjenesten.

På formiddagen vil du høre presentasjoner fra May Britt Myhr, direktør for Norges geologiske undersøkelse, Christian Hauglie-Hanssen, direktør for Norsk Romsenter, samt representanter for myndigheter med ansvar for samferdsel og geofare.

  • Torsdag, 29. november, 14:00 - 17:00 (på engelsk)

Fortsatt lansering av tjenesten, med fokus på nedstrøms- og vitenskapelige applikasjoner.

På ettermiddagen vil du høre presentasjoner relatert til bruken av tjenesten innen industri og forskning. Eksempler presenteres av flere representanter fra industrien, samt Kartverket.

  • Fredag, 30. november, 9:00 - 12:00 (på engelsk)

Internasjonale perspektiver.

Vi fortsetter fredag, med fokus på relaterte europeiske aktiviteter. Du vil få høre presentasjoner fra Pierre Potin, Sentinel-1 mission manager ved Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), bl.a.om Copernicus-programmet og Sentinel-1-satellittene. Henrik Steen Andersen, fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), skal snakke om den den kommende European Ground Motion Service. Det vil også bli presentasjoner om lignende nasjonale initiativer i andre europeiske land.

Lunsj serveres både torsdag og fredag. På torsdag kveld vil vi invitere til en sosial begivenhet i byen, hvor du får mulighet til å mingle med både utviklingsteamet og andre brukere.

Påmelding

Ved påmelding samtykker du samtidig i at NGU kan oppbevare dine personopplysninger (navn og e-postadresse) fram til seminaret avsluttes.